Παρακολούθηση
Jong-Chyi Su
Jong-Chyi Su
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
When Does Self-Supervision Improve Few-shot Learning?
JC Su, S Maji, B Hariharan
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
2112020
Active Adversarial Domain Adaptation
JC Su, YH Tsai, K Sohn, B Liu, S Maji, M Chandraker
IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2020
1572020
A Deeper Look at 3D Shape Classifiers
JC Su, M Gadelha, R Wang, S Maji
Second Workshop on 3D Reconstruction Meets Semantics, ECCV 2018, 2018
1412018
Depth Estimation and Specular Removal for Glossy Surfaces Using Point and Line Consistency with Light-Field Cameras
M Tao, JC Su, TC Wang, J Malik, R Ramamoorthi
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36 (6), 1155 …, 2016
962016
A Realistic Evaluation of Semi-Supervised Learning for Fine-Grained Classification
JC Su, Z Cheng, S Maji
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
552021
Adapting Models to Signal Degradation Using Distillation
JC Su, S Maji
British Machine Vision Conference (BMVC), 2017
54*2017
Tell me what happened: Unifying text-guided video completion via multimodal masked video generation
TJ Fu, L Yu, N Zhang, CY Fu, JC Su, WY Wang, S Bell
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
282023
The Semi-Supervised iNaturalist Challenge at the FGVC8 Workshop
JC Su, S Maji
arXiv preprint arXiv:2106.01364, 2021
172021
The Semi-Supervised iNaturalist-Aves Challenge at FGVC7 workshop
JC Su, S Maji
arXiv preprint arXiv:2103.06937, 2021
172021
Reasoning about Fine-Grained Attribute Phrases Using Reference Games
JC Su, C Wu, H Jiang, S Maji
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV …, 2017
162017
On equivariant and invariant learning of object landmark representations
Z Cheng, JC Su, S Maji
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
142021
Semi-Supervised Learning with Taxonomic Labels
JC Su, S Maji
British Machine Vision Conference (BMVC), 2021
92021
Ropaws: Robust semi-supervised representation learning from uncurated data
S Mo, JC Su, CY Ma, M Assran, I Misra, L Yu, S Bell
arXiv preprint arXiv:2302.14483, 2023
82023
Unsupervised Discovery of Object Landmarks via Contrastive Learning
Z Cheng, JC Su, S Maji
42020
AIDE: An Automatic Data Engine for Object Detection in Autonomous Driving
M Liang, JC Su, S Schulter, S Garg, S Zhao, Y Wu, M Chandraker
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024
12024
Human detection in scenes
YH Tsai, K Sohn, B Liu, M Chandraker, JC Su
US Patent 11,610,420, 2023
12023
Segmentation to determine lane markings and road signs
YH Tsai, K Sohn, B Liu, M Chandraker, JC Su
US Patent 11,604,945, 2023
2023
Obstacle detection in road scenes
YH Tsai, K Sohn, B Liu, M Chandraker, JC Su
US Patent 11,594,041, 2023
2023
Construction zone segmentation
YH Tsai, K Sohn, B Liu, M Chandraker, JC Su
US Patent 11,580,334, 2023
2023
Domain adaptation for instance detection and segmentation
YH Tsai, K Sohn, B Liu, M Chandraker, JC Su
US Patent 10,915,792, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20