Παρακολούθηση
Nikolaos Ploskas
Nikolaos Ploskas
Associate Professor, Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiple criteria decision aid
J Papathanasiou, N Ploskas
Methods, examples and python implementations 136, 131, 2018
256*2018
A decision support system for multiple criteria alternative ranking using TOPSIS and VIKOR in fuzzy and nonfuzzy environments
N Ploskas, J Papathanasiou
Fuzzy Sets and Systems 377, 1-30, 2019
792019
Linear programming using MATLAB®
N Ploskas, N Samaras
Springer, 2017
592017
A Decision Support System for Multiple Criteria Alternative Ranking Using TOPSIS and VIKOR: A Case Study on Social Sustainability in Agriculture
B Papathanasiou, Jason, Ploskas, Nikolaos, Bournaris, Thomas, Manos
In S. Liu et al. (Eds), Decision Support Systems VI – Decision Support …, 2016
53*2016
Optimization of circuitry arrangements for heat exchangers using derivative-free optimization
N Ploskas, C Laughman, AU Raghunathan, NV Sahinidis
Chemical Engineering Research and Design 131, 16-28, 2018
422018
GPU Programming in Matlab
N Ploskas, N Samaras
Morgan Kaufmann, 2016
422016
Efficient GPU-based implementations of simplex type algorithms
N Ploskas, N Samaras
Applied Mathematics and Computation 250, 552-570, 2015
412015
Tuning BARON using derivative-free optimization algorithms
J Liu, N Ploskas, NV Sahinidis
Journal of Global Optimization 74, 611-637, 2019
342019
GPU accelerated pivoting rules for the simplex algorithm
N Ploskas, N Samaras
Journal of Systems and Software 96, 1-9, 2014
302014
Review and comparison of algorithms and software for mixed-integer derivative-free optimization
N Ploskas, NV Sahinidis
Journal of Global Optimization 82 (3), 433-462, 2022
282022
Analysis and design of a web-based decision support system for choosing higher education studies
V Kostoglou
Yugoslav Journal of Operations Research 24 (3), 2016
162016
A computational comparison of scaling techniques for linear optimization problems on a graphical processing unit
N Ploskas, N Samaras
International Journal of Computer Mathematics 92 (2), 319-336, 2015
16*2015
Real-world decision support systems: Case studies
J Papathanasiou, N Ploskas, I Linden
Springer, 2016
142016
The impact of scaling on simplex type algorithms
N Ploskas, N Samaras
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 17-22, 2013
132013
GPU parameter tuning for tall and skinny dense linear least squares problems
B Sauk, N Ploskas, N Sahinidis
Optimization Methods and Software 35 (3), 638-660, 2020
122020
Pivoting rules for the revised simplex algorithm
N Ploskas, N Samaras
Yugoslav Journal of Operations Research 24 (3), 321-332, 2014
122014
A computational comparison of basis updating schemes for the simplex algorithm on a CPU-GPU system
P Nikolaos, S Nikolaos
American Journal of Operations Research 2013, 2013
112013
A parallel implementation of the revised simplex algorithm using OpenMP: some preliminary results
N Ploskas, N Samaras, K Margaritis
Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications …, 2013
112013
Evaluating and ranking patents with multiple criteria: How many criteria are required to find the most promising patents?
N Ploskas, T Zhang, NV Sahinidis, F Castillo, K Sankaranarayanan
Computers & Chemical Engineering 123, 317-330, 2019
92019
Improving a primal–dual simplex-type algorithm using interior point methods
T Glavelis, N Ploskas, N Samaras
Optimization 67 (12), 2259-2274, 2018
82018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20