Ευαγγελία Μαυρικάκη
Ευαγγελία Μαυρικάκη
National & Kapoditsrian University of Athens
Verified email at primedu.uoa.gr - Homepage
TitleCited byYear
Greek adolescents and the Mediterranean diet: factors affecting quality and adherence
E Papadaki, S., Mavrikaki
Nutrition 31 (2), 345-349, 2015
492015
Greek Secondary School Students' Views about Biology.
E Mavrikaki, H Koumparou, M Kyriakoudi, I Papacharalampous, ...
International Journal of Environmental and Science Education 7 (2), 217-232, 2012
252012
An analysis of attitudes of pedagogical students towards environmental education in Greece
A Kyridis, E Mavrikaki, H Tsakiridou, J Daikopoulos, H Zigouri
International Journal of Sustainability in Higher Education 6 (1), 54-64, 2005
232005
Αγωγή υγείας και σχολείο
Μ Γκούβρα, Α Κυρίδης, Ε Μαυρικάκη
Τυπωθήτω, 2001
202001
Development and application of an instrument to measure Greek primary education teachers’ biology teaching self-efficacy beliefs
E Mavrikaki, K Athanasiou
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 7 (3), 203-213, 2011
162011
Conceptual inventory of natural selection as a tool for measuring Greek University Students' evolution knowledge: differences between novice and advanced students
K Athanasiou, E Mavrikaki
International Journal of Science Education 36 (8), 1262-1285, 2014
112014
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου
Ε Μαυρικάκη, Μ Γκούβρα, Α Καμπούρη
ΟΕΔΒ Αθήνα, 2007
82007
Improving pre-service elementary teachers’ education via a laboratory course on air pollution: one university’s experience
A Mandrikas, I Parkosidis, P Psomiadis, A Stoumpa, A Chalkidis, ...
Journal of Science Education and Technology 22 (2), 113-123, 2013
62013
Development of an instrument to measure environmental literacy of post-secondary Greek students–Pilot testing and preliminary result
P Kyriazi, E Mavrikaki
Proceedings of the 10th biannual Conference of the European Science …, 2013
52013
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες
Ε Μαυρικάκη
Σύγχρονη Εκπαίδευση: Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 21-31, 2000
42000
ADAPTATION OF THE STUDENTS'MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING QUESTIONNAIRE TO MEASURE GREEK STUDENTS’MOTIVATION TOWARDS BIOLOGY LEARNING
H Andressa, E Mavrikaki, I Dermitzaki
International Journal Of Biology Education 4 (2), 2015
32015
Οι λειτουργικές συνιστώσες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο Α. Κυρίδης, Ε. Μαυρικάκη (επιµ.)
Ε Μαυρικάκη
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο, 15-53, 2003
32003
Can ICT in biology courses improve AD/HD students’ achievement?
A Vassilopoulou, E Mavrikaki
Improving Schools 19 (3), 246-257, 2016
22016
Success in fulfilling Greek Teachers’ Needs in Environmental Education through an In-service Training Course in the Maraslios Teacher Training School
A Mandrikas, E Mavrikaki, C Skordoulis
Journal of Studies in Education 3 (4), 112-135, 2013
22013
Άτλας Ανατομίας
Ε Μαυρικάκη
Αθήνα: Πατάκη, 2007
22007
Αγγελάκη, Χ
Α Κυρίδης
Μαυρικάκη, Σμάγα, Σ, 83-92, 1999
21999
Simvoli sti meleti tis ellinikis ekpedeftikis anisotitas. Me vasi ta statistika stichia tis anotatis ekpedevsis. Periodos, 1984‐1991 (Contribution to the study of Greek …
A Kiridis, E Mavrikaki, A Neroutsos
Sinkhroni Ekpedhevsi 76, 29-37, 1994
21994
Action Research on Using Flipped Classroom Principles to Teach Upper High School Biology
A Kouloumbaritsi, E Dimitroglou, E Mavrikaki, D Galanopoulou
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 7 (2A), 2016
12016
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στον ελληνικό περιοδικό Τύπο
Ε Μαυρίδης, Α Μπάτσιος
12015
Παιδαγωγική και Βιολογική Προσέγγιση, εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος∆ αρδάνος
Γ Μαριάννα, Κ Αργύρης, Μ Ευαγγελία
Αθήνα 1, 17-20, 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20