Παρακολούθηση
Mavrikaki OR Μαυρικάκη
Mavrikaki OR Μαυρικάκη
Άλλα ονόματαΕυαγγελία Μαυρικακη
National & Kapoditsrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Greek adolescents and the Mediterranean diet: factors affecting quality and adherence
E Papadaki, S., Mavrikaki
Nutrition 31 (2), 345-349, 2015
1052015
Αγωγή υγείας και σχολείο
Μ Γκούβρα, Α Κυρίδης, Ε Μαυρικάκη
Τυπωθήτω, 2001
50*2001
Greek Secondary School Students' Views about Biology.
E Mavrikaki, H Koumparou, M Kyriakoudi, I Papacharalampous, ...
International Journal of environmental and science education 7 (2), 217-232, 2012
482012
Towards common ground in measuring acceptance of evolution and knowledge about evolution across Europe: a systematic review of the state of research
P Kuschmierz, A Meneganzin, R Pinxten, T Pievani, D Cvetković, ...
Evolution: Education and Outreach 13 (1), 1-24, 2020
45*2020
Development and application of an instrument to measure Greek primary education teachers’ biology teaching self-efficacy beliefs
E Mavrikaki, K Athanasiou
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 7 (3), 203-213, 2011
392011
An analysis of attitudes of pedagogical students towards environmental education in Greece
A Kyridis, E Mavrikaki, H Tsakiridou, J Daikopoulos, H Zigouri
International Journal of Sustainability in Higher Education 6 (1), 54-64, 2005
362005
Conceptual inventory of natural selection as a tool for measuring Greek University students' evolution knowledge: Differences between novice and advanced students
K Athanasiou, E Mavrikaki
International Journal of Science Education 36 (8), 1262-1285, 2014
332014
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου
Ε Μαυρικάκη, Μ Γκούβρα, Α Καμπούρη
Αθήνα: ΟΕΔΒ, 2007
28*2007
Physical activity levels and self-efficacy of Greek children with congenital heart disease compared to their healthy peers
D Moschovi, EI Kapetanakis, PG Sfyridis, S Rammos, E Mavrikaki
Hellenic Journal of Cardiology 61 (3), 180-186, 2020
272020
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου
Ε Μαυρικάκη, Μ Γκούβρα, Α Καμπούρη
Αθήνα: ΟΕΔΒ, 2007
202007
European first-year university students accept evolution but lack substantial knowledge about it: a standardized European cross-country assessment
P Kuschmierz, A Beniermann, A Bergmann, R Pinxten, T Aivelo, ...
Evolution: Education and Outreach 14, 1-22, 2021
19*2021
ADAPTATION OF THE STUDENTS'MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING QUESTIONNAIRE TO MEASURE GREEK STUDENTS’MOTIVATION TOWARDS BIOLOGY LEARNING
H ANDRESSA, E Mavrikaki, I Dermitzaki
International Journal of Biology Education 4 (2), 2015
182015
Investigating the impact of the duration of engagement in socioscientific issues in developing Greek students’ argumentation and informal reasoning skills
M Georgiou, E Mavrikaki, K Halkia, I Papassideri
American Journal of Educational Research 8 (1), 16-23, 2020
152020
Development and validation of a framework for the assessment of school curricula on the presence of evolutionary concepts (FACE)
X Sá-Pinto, G Realdon, G Torkar, B Sousa, M Georgiou, A Jeffries, ...
Evolution: Education and Outreach 14, 1-27, 2021
12*2021
Religiosity and students’ acceptance of evolution
N Mantelas, E Mavrikaki
International Journal of Science Education 42 (18), 3071-3092, 2020
122020
Following Darwin’s footsteps: Evaluating the impact of an activity designed for elementary school students to link historically important evolution key concepts on their …
X Sá‐Pinto, A Pinto, J Ribeiro, I Sarmento, P Pessoa, LR Rodrigues, ...
Ecology and evolution 11 (18), 12236-12250, 2021
102021
Οι λειτουργικές συνιστώσες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ε Μαυρικάκη
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο, 15-53, 2003
102003
Storytelling as a pedagogical tool in nature of science instruction
N Kapsala, E Mavrikaki
Nature of science in science instruction: rationales and strategies, 485-512, 2020
92020
Improving pre-service elementary teachers’ education via a laboratory course on air pollution: One university’s experience
A Mandrikas, I Parkosidis, P Psomiadis, A Stoumpa, A Chalkidis, ...
Journal of Science Education and Technology 22, 113-123, 2013
92013
Development of an instrument to measure environmental literacy of post-secondary Greek students–pilot testing and preliminary results
P Kyriazi, E Mavrikaki
Science 34, 57.6, 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20