Παρακολούθηση
Samira Abnar
Samira Abnar
Apple ML Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantifying attention flow in transformers
S Abnar, W Zuidema
58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2020
4412020
Long range arena: A benchmark for efficient transformers
Y Tay, M Dehghani, S Abnar, Y Shen, D Bahri, P Pham, J Rao, L Yang, ...
arXiv preprint arXiv:2011.04006, 2020
3492020
Exploring the limits of large scale pre-training
S Abnar, M Dehghani, B Neyshabur, H Sedghi
arXiv preprint arXiv:2110.02095, 2021
772021
Experiential, distributional and dependency-based word embeddings have complementary roles in decoding brain activity
S Abnar, R Ahmed, M Mijnheer, W Zuidema
Cognitive Modeling and Computational Linguistics (CMCL) 2018, 2018
622018
Blackbox meets blackbox: Representational Similarity and Stability Analysis of Neural Language Models and Brains
S Abnar, L Beinborn, R Choenni, W Zuidema
2nd BlackBoxNLP workshop, 2019
592019
Scale efficiently: Insights from pre-training and fine-tuning transformers
Y Tay, M Dehghani, J Rao, W Fedus, S Abnar, HW Chung, S Narang, ...
arXiv preprint arXiv:2109.10686, 2021
572021
An evolutionary algorithm for forming mixed groups of learners in web based collaborative learning environments
S Abnar, F Orooji, F Taghiyareh
2012 IEEE international conference on technology enhanced education (ICTEE), 1-6, 2012
562012
Transferring inductive biases through knowledge distillation
S Abnar, M Dehghani, W Zuidema
arXiv preprint arXiv:2006.00555, 2020
432020
Gaudi: A neural architect for immersive 3d scene generation
MA Bautista, P Guo, S Abnar, W Talbott, A Toshev, Z Chen, L Dinh, S Zhai, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 25102-25116, 2022
392022
Scaling laws vs model architectures: How does inductive bias influence scaling?
Y Tay, M Dehghani, S Abnar, HW Chung, W Fedus, J Rao, S Narang, ...
arXiv preprint arXiv:2207.10551, 2022
282022
Robust Evaluation of Language-Brain Encoding Experiments
L Beinborn, S Abnar, R Choenni
CICLing, 2019
192019
A comparison of architectures and pretraining methods for contextualized multilingual word embeddings
N van der Heijden, S Abnar, E Shutova
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 34 (05), 9090-9097, 2020
162020
Authorship identification using dynamic selection of features from probabilistic feature set
H Zamani, HN Esfahani, P Babaie, S Abnar, M Dehghani, A Shakery
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2014
162014
Expanded n-grams for semantic text alignment
S Abnar, M Dehghani, H Zamani, A Shakery
Cappellato et al.[35], 2014
152014
Gradual domain adaptation in the wild: When intermediate distributions are absent
S Abnar, R Berg, G Ghiasi, M Dehghani, N Kalchbrenner, H Sedghi
arXiv preprint arXiv:2106.06080, 2021
102021
Diffusion probabilistic fields
P Zhuang, S Abnar, J Gu, A Schwing, JM Susskind, MÁ Bautista
The Eleventh International Conference on Learning Representations, 2022
72022
The healing power of poison: Helpful non-relevant documents in feedback
M Dehghani, S Abnar, J Kamps
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
52016
Meta Text Aligner: Text Alignment Based on Predicted Plagiarism Relation
S Abnar, M Dehghani, A Shakery
Conference of the CLEF Association, CLEF’15 Toulouse, France, September 8–11 …, 2015
42015
Combining experiential and distributional semantic data to predict neural activity patterns
M Mijnheer, S Abnar, J Zuidema, S van Splunter
Unpublished Bachelor thesis, Artificial Intelligence, University of Amsterdam, 2017
22017
How the brain gives meaning to words
R Ahmed, BOK Intelligentie, S Abnar, J Zuidema
Unpublished Bachelor thesis, Artificial Intelligence, University of Amsterdam, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20