Παρακολούθηση
Darius Braziunas
Darius Braziunas
TD Bank Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social collaborative filtering for cold-start recommendations
S Sedhain, S Sanner, D Braziunas, L Xie, J Christensen
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 345-348, 2014
1652014
POMDP solution methods
D Braziunas
University of Toronto, 2003
1592003
Local utility elicitation in GAI models
D Braziunas, C Boutilier
Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-05), 2005
114*2005
Mobile robot navigation using self-similar landmarks
AJ Briggs, D Scharstein, D Braziunas, C Dima, P Wall
Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference …, 2000
1112000
Minimax regret based elicitation of generalized additive utilities.
D Braziunas, C Boutilier
UAI 7, 25-32, 2007
1062007
Low-rank linear cold-start recommendation from social data
S Sedhain, A Menon, S Sanner, L Xie, D Braziunas
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
932017
Stochastic local search for POMDP controllers
D Braziunas, C Boutilier
AAAI, 690-696, 2004
762004
On the effectiveness of linear models for one-class collaborative filtering
S Sedhain, A Menon, S Sanner, D Braziunas
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
532016
Computational approaches to preference elicitation
D Braziunas
Department of Computer Science, University of Toronto, Tech. Rep, 62, 2006
532006
Elicitation of factored utilities
D Braziunas, C Boutilier
AI Magazine 29 (4), 79-79, 2008
522008
Assessing regret-based preference elicitation with the UTPREF recommendation system
D Braziunas, C Boutilier
Proceedings of the 11th ACM conference on Electronic commerce, 219-228, 2010
512010
Preference elicitation and generalized additive utility
D Braziunas, C Boutilier
AAAI-06 21, 16-20, 2006
442006
Decision-theoretic elicitation of generalized additive utilities
D Braziunas
U. of Toronto, 2011
272011
System and method for grouping multiple streams of data
M Cvet, P Andritsos, F Estrada, D Braziunas
US Patent 8,965,893, 2015
242015
Content based similarity detection
D Braziunas, J Christensen, IE Givoni, N Isaac
US Patent 9,842,110, 2017
162017
User interface tool for planning an ab type of test
T Borodin, J Christensen, D Braziunas
US Patent App. 13/936,458, 2015
122015
System and method for filtering documents
HC Lee, D Braziunas, M Cvet
US Patent 8,898,151, 2014
122014
Methods and systems for generating recommendation list with diversity
D Braziunas, J Christensen
US Patent App. 13/926,999, 2016
102016
Systems and methods for ranking document clusters
FJE GUADARRAMA, D Braziunas, HC Lee
US Patent 8,612,447, 2013
42013
System and method for automatic electronic document identification
J Christensen, D Braziunas
US Patent 9,519,922, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20