Παρακολούθηση
Lei Zou
Lei Zou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pku.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
K-automorphism: A general framework for privacy preserving network publication
L Zou, L Chen, MT Özsu
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 946-957, 2009
5082009
Natural language question answering over RDF: a graph data driven approach
L Zou, R Huang, H Wang, JX Yu, W He, D Zhao
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
3002014
gStore: answering SPARQL queries via subgraph matching
L Zou, J Mo, L Chen, MT Özsu, D Zhao
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (8), 482-493, 2011
2902011
Distance-join: Pattern match query in a large graph database
L Zou, L Chen, MT Özsu
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (1), 886-897, 2009
2312009
Answering natural language questions by subgraph matching over knowledge graphs
S Hu, L Zou, JX Yu, H Wang, D Zhao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (5), 824-837, 2017
2132017
gStore: a graph-based SPARQL query engine
L Zou, MT Özsu, L Chen, X Shen, R Huang, D Zhao
The VLDB journal 23 (4), 565-590, 2014
1872014
A novel spectral coding in a large graph database
L Zou, L Chen, JX Yu, Y Lu
Proceedings of the 11th international conference on Extending database …, 2008
1782008
Joint event-partner recommendation in event-based social networks
H Yin, L Zou, QVH Nguyen, Z Huang, X Zhou
2018 IEEE 34th International Conference on Data Engineering (ICDE), 929-940, 2018
1062018
Processing SPARQL queries over distributed RDF graphs
P Peng, L Zou, MT Özsu, L Chen, D Zhao
The VLDB Journal 25 (2), 243-268, 2016
1062016
Semantic SPARQL similarity search over RDF knowledge graphs
W Zheng, L Zou, W Peng, X Yan, S Song, D Zhao
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (11), 840-851, 2016
1042016
Question answering over knowledge graphs: question understanding via template decomposition
W Zheng, JX Yu, L Zou, H Cheng
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (11), 1373-1386, 2018
902018
Detecting urban black holes based on human mobility data
L Hong, Y Zheng, D Yung, J Shang, L Zou
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
862015
Efficient graph similarity search over large graph databases
W Zheng, L Zou, X Lian, D Wang, D Zhao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (4), 964-978, 2014
832014
A state-transition framework to answer complex questions over knowledge base
S Hu, L Zou, X Zhang
Proceedings of the 2018 conference on empirical methods in natural language …, 2018
782018
Dominant graph: An efficient indexing structure to answer top-k queries
L Zou, L Chen
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 536-545, 2008
772008
How to build templates for RDF question/answering: An uncertain graph similarity join approach
W Zheng, L Zou, X Lian, JX Yu, S Song, D Zhao
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2015
692015
Efficient SimRank-based similarity join over large graphs
W Zheng, L Zou, Y Feng, L Chen, D Zhao
Proceedings of the VLDB Endowment 6 (7), 493-504, 2013
692013
Graph similarity search with edit distance constraint in large graph databases
W Zheng, L Zou, X Lian, D Wang, D Zhao
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
612013
Natural language question/answering: Let users talk with the knowledge graph
W Zheng, H Cheng, L Zou, JX Yu, K Zhao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
582017
Keyword search on RDF graphs-a query graph assembly approach
S Han, L Zou, JX Yu, D Zhao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
582017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20