Παρακολούθηση
Patrick Moore
Patrick Moore
Sr. Life Scientist National Marine Mammal Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nmmpfoundation.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Jean-Arcady Meyer Herbert L. Roitblat Stewart W. Wilson Conference Co-Chairs
A Berthoz, L Booker, J Dellus, U Konstanz, GA Dickinson, J Ferber, ...
2911991
Molnupiravir plus usual care versus usual care alone as early treatment for adults with COVID-19 at increased risk of adverse outcomes (PANORAMIC): an open-label, platform …
CC Butler, FDR Hobbs, OA Gbinigie, NM Rahman, G Hayward, ...
The Lancet 401 (10373), 281-293, 2023
2632023
Animal sonar: Processes and performance
PE Nachtigall, PWB Moore
Springer Science & Business Media, 2012
1922012
The diving physiology of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus): II. Biomechanics and changes in buoyancy at depth
RC Skrovan, TM Williams, PS Berry, PW Moore, RW Davis
Journal of Experimental Biology 202 (20), 2749-2761, 1999
1831999
Critical ratio and critical bandwidth for the Atlantic bottlenose dolphin
WWL Au, PWB Moore
The Journal of the Acoustical Society of America 88 (3), 1635-1638, 1990
1661990
Receiving beam patterns and directivity indices of the Atlantic bottlenose dolphin Tursiopstruncatus
WWL Au, PWB Moore
The Journal of the Acoustical Society of America 75 (1), 255-262, 1984
1631984
Detection of complex echoes in noise by an echolocating dolphin
WWL Au, PWB Moore, DA Pawloski
The Journal of the Acoustical Society of America 83 (2), 662-668, 1988
1611988
Echolocation transmitting beam of the Atlantic bottlenose dolphin
WWL Au, PWB Moore, D Pawloski
The Journal of the Acoustical Society of America 80 (2), 688-691, 1986
1561986
Classification of dolphin echolocation clicks by energy and frequency distributions
DS Houser, DA Helweg, PW Moore
The Journal of the Acoustical Society of America 106 (3), 1579-1585, 1999
1201999
Investigations on the Control of Echolocation Pulses in the Dolphin (Tursiops Truncatus)
PWB Moore, DA Pawloski
Sensory abilities of cetaceans: laboratory and field evidence, 305-316, 1990
1161990
Assessment of dolphin (Tursiops truncatus) auditory sensitivity and hearing loss using jawphones
RL Brill, PWB Moore, LA Dankiewicz
The Journal of the Acoustical Society of America 109 (4), 1717-1722, 2001
1002001
Beamwidth control and angular target detection in an echolocating bottlenose dolphin (Tursiops truncatus)
PW Moore, LA Dankiewicz, DS Houser
The Journal of the Acoustical Society of America 124 (5), 3324-3332, 2008
992008
The critical interval in dolphin echolocation: What is it?
PWB Moore, RW Hall, WA Friedl, PE Nachtigall
The Journal of the Acoustical Society of America 76 (1), 314-317, 1984
981984
Bio-inspired wideband sonar signals based on observations of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus)
C Capus, Y Pailhas, K Brown, DM Lane, PW Moore, D Houser
The Journal of the Acoustical Society of America 121 (1), 594-604, 2007
962007
Directional properties of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) clicks, burst-pulse, and whistle sounds
BK Branstetter, PW Moore, JJ Finneran, MN Tormey, H Aihara
The Journal of the Acoustical Society of America 131 (2), 1613-1621, 2012
942012
A bandpass filter-bank model of auditory sensitivity in the humpback whale
DS Houser, DA Helweg, PWB Moore
Aquatic Mammals 27 (2), 82-91, 2001
812001
Risso’s dolphin (Grampus griseus) hearing thresholds in Kaneohe Bay, Hawaii
PE Nachtigall, WWL Au, JL Pawloski, PWB Moore
Sensory systems of aquatic mammals 1995, 49-53, 1995
771995
Recognizing successive dolphin echoes with an integrator gateway network
PWB Moore, HL Roitblat, RH Penner, PE Nachtigall
Neural Networks 4 (6), 701-709, 1991
761991
The biosonar field around an Atlantic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus)
WWL Au, B Branstetter, PW Moore, JJ Finneran
The Journal of the Acoustical Society of America 131 (1), 569-576, 2012
652012
High-resolution measurement of a bottlenose dolphin's (Tursiops truncatus) biosonar transmission beam pattern in the horizontal plane
JJ Finneran, BK Branstetter, DS Houser, PW Moore, J Mulsow, C Martin, ...
The Journal of the Acoustical Society of America 136 (4), 2025-2038, 2014
592014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20