Παρακολούθηση
Giorgos Panagiotakos
Giorgos Panagiotakos
IOHK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iohk.io - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speed-security tradeoffs in blockchain protocols
A Kiayias, G Panagiotakos
Cryptology ePrint Archive, 2015
1912015
On trees, chains and fast transactions in the blockchain
A Kiayias, G Panagiotakos
International Conference on Cryptology and Information Security in Latin …, 2017
1172017
Bootstrapping the blockchain, with applications to consensus and fast PKI setup
JA Garay, A Kiayias, N Leonardos, G Panagiotakos
IACR International Workshop on Public Key Cryptography, 465-495, 2018
54*2018
Reliable broadcast with respect to topology knowledge
A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
Distributed Computing 30 (2), 87-102, 2017
402017
Consensus from signatures of work
JA Garay, A Kiayias, G Panagiotakos
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 319-344, 2020
26*2020
Resource-restricted cryptography: Revisiting mpc bounds in the proof-of-work era
J Garay, A Kiayias, RM Ostrovsky, G Panagiotakos, V Zikas
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2020
162020
Blockchains from non-idealized hash functions
JA Garay, A Kiayias, G Panagiotakos
Theory of Cryptography Conference, 291-321, 2020
6*2020
Reliable communication via semilattice properties of partial knowledge
A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
International Symposium on Fundamentals of Computation Theory, 367-380, 2017
52017
Reliable Message Transmission under Partial Knowledge.
A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2015, 243, 2015
42015
Brief announcement: reliable message transmission under partial knowledge and general adversaries
A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
Proceedings of the 2016 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2016
32016
On the resilience and uniqueness of CPA for secure broadcast
C Litsas, A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
Cryptology ePrint Archive, 2013
32013
Ofelimos: Combinatorial Optimization via Proof-of-Useful-Work
M Fitzi, A Kiayias, G Panagiotakos, A Russell
Annual International Cryptology Conference, 339-369, 2022
22022
Joining Local Knowledge to Communicate Reliably
A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
arXiv preprint arXiv:1711.01725, 2017
2017
Topological Conditions for Reliable Broadcast in Ad Hoc Networks
C Litsas, A Pagourtzis, G Panagiotakos, D Sakavalas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14