Kamya Yekeh Yazdandoost
Kamya Yekeh Yazdandoost
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inl.int - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Channel model for body area network (BAN)
K Yazdandoost
IEEE 802.15-08-0780-05-0006, 2009
4292009
A statistical path loss model for medical implant communication channels
K Sayrafian-Pour, WB Yang, J Hagedorn, J Terrill, KY Yazdandoost
2009 IEEE 20th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2009
1902009
Ultra wideband antenna
KY Yazdandoost, R Kohno
IEEE Communications Magazine 42 (6), S29-S32, 2004
1362004
Multiple signal waveforms adaptation in cognitive ultra-wideband radio evolution
H Zhang, X Zhou, KY Yazdandoost, I Chlamtac
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 24 (4), 878-884, 2006
1072006
Channel models for wireless body area networks
K Takizawa, T Aoyagi, J Takada, N Katayama, K Yekeh, Y Takehiko, ...
2008 30th annual international conference of the IEEE engineering in …, 2008
942008
Channel models for wearable and implantable WBANs
T Aoyagi
doc. IEEE802. 15-09-0416-04-0006, 2008
872008
Wireless communications for body implanted medical device
KY Yazdandoost, R Kohno
2007 Asia-Pacific Microwave Conference, 1-4, 2007
772007
An antenna for medical implant communications system
KY Yazdandoost, R Kohno
2007 European Microwave Conference, 968-971, 2007
702007
Channel models for medical implant communication
K Sayrafian-Pour, WB Yang, J Hagedorn, J Terrill, KY Yazdandoost, ...
International Journal of Wireless Information Networks 17 (3-4), 105-112, 2010
662010
Effect of the antenna-human body distance on the antenna matching in UWB WBAN applications
T Tuovinen, T Kumpuniemi, KY Yazdandoost, M Hämäläinen, J Iinatti
2013 7th International Symposium on Medical Information and Communication …, 2013
542013
Ultra wideband bow-tie printed antenna
KY Yazdandoost, R Kohno
US Patent 7,123,207, 2006
512006
Ultra wideband L-loop antenna
KY Yazdanboost, R Kohno
2005 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, 201-205, 2005
472005
Wireless body area network
HB Li, KY Yazdandoost, B Zhen
River publishers, 2010
462010
UWB antenna for wireless body area network
KY Yazdandoost, R Kohno
2006 Asia-Pacific Microwave Conference, 1647-1652, 2006
462006
Measurement-based on-body path loss modelling for UWB WBAN communications
T Kumpuniemi, T Tuovinen, M Hämäläinen, KY Yazdandoost, ...
2013 7th International Symposium on Medical Information and Communication …, 2013
452013
Ultra wideband loop antenna on contact with human body tissues
T Tuovinen, M Berg, KY Yazdandoost, J Iinatti
IET Microwaves, Antennas & Propagation 7 (7), 588-596, 2013
382013
Static propagation and channel models in body area
J Takada, T Aoyagi, K Takizawa, N Katayama, T Kobayashi, ...
Proceedings of the COST 2100, 2008
372008
Cognospectrum: spectrum adaptation and evolution in cognitive ultra-wideband radio
X Zhou, KY Yazdandoost, H Zhang, I Chlamtac
2005 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, 713-718, 2005
322005
Comparison of the performance of the two different UWB antennas for the use in WBAN on-body communication
T Tuovinen, KY Yazdandoost, J Iinatti
2012 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), 2271-3374, 2012
292012
Bow-tie antenna for UWB communication frequency
KY Yazdandoost, R Kohno
IEEE Antennas and Propagation Society Symposium, 2004. 3, 2520-2523, 2004
292004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20