Παρακολούθηση
Massimiliano Corsini
Massimiliano Corsini
ISTI-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isti.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meshlab: an open-source mesh processing tool.
P Cignoni, M Callieri, M Corsini, M Dellepiane, F Ganovelli, G Ranzuglia
Eurographics Italian chapter conference 2008, 129-136, 2008
36012008
Efficient and flexible sampling with blue noise properties of triangular meshes
M Corsini, P Cignoni, R Scopigno
IEEE transactions on visualization and computer graphics 18 (6), 914-924, 2012
3532012
3DHOP: 3D heritage online presenter
M Potenziani, M Callieri, M Dellepiane, M Corsini, F Ponchio, R Scopigno
Computers & Graphics 52, 129-141, 2015
2462015
Watermarked 3-D mesh quality assessment
M Corsini, ED Gelasca, T Ebrahimi, M Barni
IEEE Transactions on Multimedia 9 (2), 247-256, 2007
1892007
Masked photo blending: Mapping dense photographic data set on high-resolution sampled 3D models
M Callieri, P Cignoni, M Corsini, R Scopigno
Computers & Graphics 32 (4), 464-473, 2008
1862008
Wavelet-based blind watermarking of 3D models
F Uccheddu, M Corsini, M Barni
Proceedings of the 2004 workshop on Multimedia and security, 143-154, 2004
1772004
3D models for cultural heritage: Beyond plain visualization.
R Scopigno, M Callieri, P Cignoni, M Corsini, M Dellepiane, F Ponchio, ...
Computer 44 (7), 48-55, 2011
1682011
Image‐to‐geometry registration: a mutual information method exploiting illumination‐related geometric properties
M Corsini, M Dellepiane, F Ponchio, R Scopigno
Computer Graphics Forum 28 (7), 1755-1764, 2009
1462009
Perceptual metrics for static and dynamic triangle meshes
M Corsini, MC Larabi, G Lavoué, O Petřík, L Váša, K Wang
Computer graphics forum 32 (1), 101-125, 2013
1422013
A low‐memory, straightforward and fast bilateral filter through subsampling in spatial domain
F Banterle, M Corsini, P Cignoni, R Scopigno
Computer Graphics Forum 31 (1), 19-32, 2012
1112012
A comparison of perceptually-based metrics for objective evaluation of geometry processing
G Lavoué, M Corsini
IEEE Transactions on Multimedia 12 (7), 636-649, 2010
1092010
Fully automatic registration of image sets on approximate geometry
M Corsini, M Dellepiane, F Ganovelli, R Gherardi, A Fusiello, R Scopigno
International journal of computer vision 102, 91-111, 2013
902013
Dynamic shading enhancement for reflectance transformation imaging
G Palma, M Corsini, P Cignoni, R Scopigno, M Mudge
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 3 (2), 1-20, 2010
882010
Eurographics Italian chapter conference
P Cignoni, M Callieri, M Corsini, M Dellepiane, F Ganovelli, G Ranzuglia, ...
MeshLab: An Open-Source Mesh Processing Tool, 2008
882008
Objective evaluation of the perceptual quality of 3D watermarking
ED Gelasca, T Ebrahimi, M Corsini, M Barni
IEEE International Conference on Image Processing 2005 1, I-241, 2005
712005
High Quality PTM Acquisition: Reflection Transformation Imaging for Large Objects.
M Dellepiane, M Corsini, M Callieri, R Scopigno
VAST, 179-186, 2006
702006
Color to gray conversions in the context of stereo matching algorithms: An analysis and comparison of current methods and an ad-hoc theoretically-motivated technique for image …
L Benedetti, M Corsini, P Cignoni, M Callieri, R Scopigno
Machine Vision and Applications 23, 327-348, 2012
522012
Artpedia: A new visual-semantic dataset with visual and contextual sentences in the artistic domain
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Image Analysis and Processing–ICIAP 2019: 20th International Conference …, 2019
482019
Stereo light probe
M Corsini, M Callieri, P Cignoni
Computer Graphics Forum 27 (2), 291-300, 2008
422008
Explaining digital humanities by aligning images and textual descriptions
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Pattern Recognition Letters 129, 166-172, 2020
372020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20