Παρακολούθηση
Constantinos Milios
Constantinos Milios
Department of Chemistry, University of Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A record anisotropy barrier for a single-molecule magnet
CJ Milios, A Vinslava, W Wernsdorfer, S Moggach, S Parsons, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (10), 2754-2755, 2007
8572007
The coordination chemistry of pyridyl oximes
CJ Milios, TC Stamatatos, SP Perlepes
Polyhedron 25 (1), 134-194, 2006
4042006
Toward a magnetostructural correlation for a family of Mn6 SMMs
CJ Milios, R Inglis, A Vinslava, R Bagai, W Wernsdorfer, S Parsons, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (41), 12505-12511, 2007
3962007
Hexanuclear Manganese(III) Single‐Molecule Magnets
CJ Milios, CP Raptopoulou, A Terzis, F Lloret, R Vicente, SP Perlepes, ...
Angewandte Chemie 116 (2), 212-214, 2004
2782004
A single-molecule magnet with a “twist”
CJ Milios, A Vinslava, PA Wood, S Parsons, W Wernsdorfer, G Christou, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (1), 8-9, 2007
2232007
Spin switching via targeted structural distortion
CJ Milios, A Vinslava, W Wernsdorfer, A Prescimone, PA Wood, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (20), 6547-6561, 2007
1672007
1,2,3-Triazolate-Bridged Tetradecametallic Transition Metal Clusters [M14(L)6O6(OMe)18X6] (M = FeIII, CrIII and VIII/IV) and Related Compounds:  Ground-State Spins Ranging …
R Shaw, RH Laye, LF Jones, DM Low, C Talbot-Eeckelaers, Q Wei, ...
Inorganic chemistry 46 (12), 4968-4978, 2007
1662007
Magnetic quantum tunneling: insights from simple molecule-based magnets
S Hill, S Datta, J Liu, R Inglis, CJ Milios, PL Feng, JJ Henderson, ...
Dalton Transactions 39 (20), 4693-4707, 2010
1532010
Cluster-based single-molecule magnets
CJ Milios, REP Winpenny
Molecular Nanomagnets and Related Phenomena, 1-109, 2015
1252015
Twisted molecular magnets
R Inglis, CJ Milios, LF Jones, S Piligkos, EK Brechin
Chemical communications 48 (2), 181-190, 2012
1112012
Microwave-Assisted Synthesis of a Hexanuclear MnIII Single-Molecule Magnet
CJ Milios, A Vinslava, AG Whittaker, S Parsons, W Wernsdorfer, ...
Inorganic chemistry 45 (14), 5272-5274, 2006
1092006
Attempting to understand (and control) the relationship between structure and magnetism in an extended family of Mn 6 single-molecule magnets
R Inglis, LF Jones, CJ Milios, S Datta, A Collins, S Parsons, ...
Dalton Transactions, 3403-3412, 2009
1082009
2-Pyridinealdoxime [(py) CHNOH] in manganese (II) carboxylate chemistry: mononuclear, dinuclear, tetranuclear and polymeric complexes, and partial transformation of (py) CHNOH …
CJ Milios, E Kefalloniti, CP Raptopoulou, A Terzis, A Escuer, R Vicente, ...
Polyhedron 23 (1), 83-95, 2004
1002004
Phenyl 2‐Pyridyl Ketone and Its Oxime in Manganese Carboxylate Chemistry: Synthesis, Characterisation, X‐ray Studies and Magnetic Properties of Mononuclear, Trinuclear and …
CJ Milios, TC Stamatatos, P Kyritsis, A Terzis, CP Raptopoulou, R Vicente, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2004 (14), 2885-2901, 2004
922004
[Mn-6] under pressure: a combined crystallographic and magnetic study
A Prescimone, CJ Milios, S Moggach, JE Warren, AR Lennie, ...
Wiley-VCH Verlag Berlin, 2008
912008
Theoretical Methods Enlighten Magnetic Properties of a Family of Mn6 Single-Molecule Magnets
E Cremades, J Cano, E Ruiz, G Rajaraman, CJ Milios, EK Brechin
Inorganic chemistry 48 (16), 8012-8019, 2009
882009
Octanuclearity and tetradecanuclearity in manganese chemistry: an octanuclear manganese (ii)/(iii) complex featuring the novel [Mn 8 (μ 4-O) 2 (μ 3-OH) 2] 14+ core and [Mn 10 …
CJ Milios, E Kefalloniti, CP Raptopoulou, A Terzis, R Vicente, N Lalioti, ...
Chemical communications, 819-821, 2003
822003
High-spin M2+ carboxylate triangles from the microwave
CJ Milios, A Prescimone, J Sanchez-Benitez, S Parsons, M Murrie, ...
Inorganic chemistry 45 (18), 7053-7055, 2006
792006
Breakdown of the Giant Spin Model in the Magnetic Relaxation of the Nanomagnets
S Carretta, T Guidi, P Santini, G Amoretti, O Pieper, B Lake, ...
Physical review letters 100 (15), 157203, 2008
762008
A Cube in a Tetrahedron:  Microwave-Assisted Synthesis of an Octametallic FeIII Cluster
IA Gass, CJ Milios, AG Whittaker, FPA Fabiani, S Parsons, M Murrie, ...
Inorganic chemistry 45 (14), 5281-5283, 2006
742006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20