Παρακολούθηση
Sebastian Stüker
Sebastian Stüker
Zoom Video Communications Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Report on the 11th IWSLT evaluation campaign
M Cettolo, J Niehues, S Stüker, L Bentivogli, M Federico
Proceedings of the 11th International Workshop on Spoken Language …, 2014
3412014
The IWSLT 2016 evaluation campaign
M Cettolo, J Niehues, S Stüker, L Bentivogli, R Cattoni, M Federico
Proceedings of the 13th International Conference on Spoken Language Translation, 2016
2462016
Overview of the IWSLT 2010 evaluation campaign
M Paul, M Federico, S Stüker
Proceedings of the 7th International Workshop on Spoken Language Translation …, 2010
2212010
Overview of the IWSLT 2012 evaluation campaign
M Federico, M Cettolo, L Bentivogli, P Michael, S Sebastian
Proceedings of the international workshop on spoken language translation …, 2012
1802012
Very deep self-attention networks for end-to-end speech recognition
NQ Pham, TS Nguyen, J Niehues, M Müller, S Stüker, A Waibel
arXiv preprint arXiv:1904.13377, 2019
1782019
Grapheme based speech recognition.
M Killer, S Stüker, T Schultz
Interspeech, 2003
1702003
Self-attentional acoustic models
M Sperber, J Niehues, G Neubig, S Stüker, A Waibel
arXiv preprint arXiv:1803.09519, 2018
1682018
Overview of the iwslt 2017 evaluation campaign
M Cettolo, M Federico, L Bentivogli, N Jan, S Sebastian, S Katsuitho, ...
Proceedings of the 14th International Workshop on Spoken Language …, 2017
1412017
Findings of the IWSLT 2020 evaluation campaign
E Ansari, A Axelrod, N Bach, O Bojar, R Cattoni, F Dalvi, N Durrani, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Spoken Language …, 2020
1142020
Improving sequence-to-sequence speech recognition training with on-the-fly data augmentation
TS Nguyen, S Stueker, J Niehues, A Waibel
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
1042020
Breaking the unwritten language barrier: The BULB project
G Adda, S Stüker, M Adda-Decker, O Ambouroue, L Besacier, D Blachon, ...
Procedia Computer Science 81, 8-14, 2016
1032016
Multilingual articulatory features
S Stuker, T Schultz, F Metze, A Waibel
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
1012003
Report on the 10th IWSLT evaluation campaign
M Cettolo, J Niehues, S Stüker, L Bentivogli, M Federico
Proceedings of the 10th International Workshop on Spoken Language …, 2013
972013
The IWSLT 2019 evaluation campaign
N Jan, R Cattoni, S Sebastian, M Negri, M Turchi, S Elizabeth, S Ramon, ...
Proceedings of the 16th International Workshop on Spoken Language …, 2019
952019
Integrating multilingual articulatory features into speech recognition
S Stuker, F Metze, T Schultz, A Waibel
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
872003
Findings of the IWSLT 2022 Evaluation Campaign.
A Antonios, B Loc, L Bentivogli, MZ Boito, B Ondřej, R Cattoni, C Anna, ...
Proceedings of the 19th International Conference on Spoken Language …, 2022
662022
A very low resource language speech corpus for computational language documentation experiments
P Godard, G Adda, M Adda-Decker, J Benjumea, L Besacier, ...
arXiv preprint arXiv:1710.03501, 2017
652017
Comparison of decoding strategies for ctc acoustic models
T Zenkel, R Sanabria, F Metze, J Niehues, M Sperber, S Stüker, A Waibel
arXiv preprint arXiv:1708.04469, 2017
532017
A grapheme based speech recognition system for Russian
S Stüker, T Schultz
9th Conference Speech and Computer, 2004
522004
Linguistic unit discovery from multi-modal inputs in unwritten languages: Summary of the “Speaking rosetta” JSALT 2017 workshop
O Scharenborg, L Besacier, A Black, M Hasegawa-Johnson, F Metze, ...
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
51*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20