Παρακολούθηση
Manuel Barbosa
Manuel Barbosa
Universidade do Porto (FCUP) and INESC TEC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fc.up.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of controller area network
M Farsi, K Ratcliff, M Barbosa
Computing & Control Engineering Journal 10 (3), 113-120, 1999
3571999
Certificateless signcryption
M Barbosa, P Farshim
Proceedings of the 2008 ACM symposium on Information, computer and …, 2008
3282008
Verifying {Constant-Time} Implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, M Emmi
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 53-70, 2016
2362016
CANopen implementation: applications to industrial networks
M Farsi, MBM Barbosa
Research Studies Press, 2000
1212000
ADSNARK: nearly practical and privacy-preserving proofs on authenticated data
M Backes, M Barbosa, D Fiore, RM Reischuk
2015 IEEE Symposium on Security and Privacy, 271-286, 2015
1162015
Jasmin: High-assurance and high-speed cryptography
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, A Blot, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1092017
Secure multiparty computation from SGX
R Bahmani, M Barbosa, F Brasser, B Portela, AR Sadeghi, G Scerri, ...
International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 477-497, 2017
802017
SoK: Computer-aided cryptography
M Barbosa, G Barthe, K Bhargavan, B Blanchet, C Cremers, K Liao, ...
2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 777-795, 2021
792021
Delegatable homomorphic encryption with applications to secure outsourcing of computation
M Barbosa, P Farshim
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 296-312, 2012
772012
Foundations of hardware-based attested computation and application to SGX
M Barbosa, B Portela, G Scerri, B Warinschi
2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 245-260, 2016
682016
Verifiable side-channel security of cryptographic implementations: constant-time MEE-CBC
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir
International Conference on Fast Software Encryption, 163-184, 2016
652016
Formal verification of side-channel countermeasures using self-composition
JB Almeida, M Barbosa, JS Pinto, B Vieira
Science of Computer Programming 78 (7), 796-812, 2013
652013
A certifying compiler for zero-knowledge proofs of knowledge based on σ-protocols
JB Almeida, E Bangerter, M Barbosa, S Krenn, AR Sadeghi, T Schneider
European Symposium on Research in Computer Security, 151-167, 2010
632010
Efficient identity-based key encapsulation to multiple parties
M Barbosa, P Farshim
IMA International Conference on Cryptography and Coding, 428-441, 2005
632005
Certified computer-aided cryptography: efficient provably secure machine code from high-level implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
622013
Secure biometric authentication with improved accuracy
M Barbosa, T Brouard, S Cauchie, SM Sousa
Australasian Conference on Information Security and Privacy, 21-36, 2008
502008
Full proof cryptography: verifiable compilation of efficient zero-knowledge protocols
J Bacelar Almeida, M Barbosa, E Bangerter, G Barthe, S Krenn, ...
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
482012
Practical realisation and elimination of an ECC-related software bug attack
BB Brumley, M Barbosa, D Page, F Vercauteren
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 171-186, 2012
472012
On the relationship between functional encryption, obfuscation, and fully homomorphic encryption
J Alwen, M Barbosa, P Farshim, R Gennaro, SD Gordon, S Tessaro, ...
IMA International Conference on Cryptography and Coding, 65-84, 2013
422013
An introduction to CANopen
M Farsi, K Ratcliff, M Barbosa
Computing & Control Engineering Journal 10 (4), 161-168, 1999
401999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20