Παρακολούθηση
Costas Galiotis
Costas Galiotis
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Carbon nanotube–polymer composites: chemistry, processing, mechanical and electrical properties
Z Spitalsky, D Tasis, K Papagelis, C Galiotis
Progress in polymer science 35 (3), 357-401, 2010
34702010
Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes
V Datsyuk, M Kalyva, K Papagelis, J Parthenios, D Tasis, A Siokou, ...
carbon 46 (6), 833-840, 2008
29872008
Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems
AC Ferrari, F Bonaccorso, V Fal'Ko, KS Novoselov, S Roche, P Bøggild, ...
Nanoscale 7 (11), 4598-4810, 2015
29672015
Uniaxial strain in graphene by Raman spectroscopy: peak splitting, Grüneisen parameters, and sample orientation
TMG Mohiuddin, A Lombardo, RR Nair, A Bonetti, G Savini, R Jalil, ...
Physical Review B 79 (20), 205433, 2009
20832009
Subjecting a graphene monolayer to tension and compression
G Tsoukleri, J Parthenios, K Papagelis, R Jalil, AC Ferrari, AK Geim, ...
small 5 (21), 2397-2402, 2009
5322009
Compression behavior of single-layer graphenes
O Frank, G Tsoukleri, J Parthenios, K Papagelis, I Riaz, R Jalil, ...
ACS nano 4 (6), 3131-3138, 2010
3482010
Raman 2D-band splitting in graphene: theory and experiment
O Frank, M Mohr, J Maultzsch, C Thomsen, I Riaz, R Jalil, KS Novoselov, ...
ACS nano 5 (3), 2231-2239, 2011
3272011
Production and processing of graphene and related materials
C Backes, AM Abdelkader, C Alonso, A Andrieux-Ledier, R Arenal, ...
2D Materials 7 (2), 022001, 2020
3002020
The study of model polydiacetylene/epoxy composites: Part 1 The axial strain in the fibre
C Galiotis, RJ Young, PHJ Yeung, DN Batchelder
Journal of Materials Science 19, 3640-3648, 1984
2201984
Development of a universal stress sensor for graphene and carbon fibres
O Frank, G Tsoukleri, I Riaz, K Papagelis, J Parthenios, AC Ferrari, ...
Nature Communications 2 (1), 255, 2011
2162011
Surface refinement and electronic properties of graphene layers grown on copper substrate: an XPS, UPS and EELS study
A Siokou, F Ravani, S Karakalos, O Frank, M Kalbac, C Galiotis
Applied Surface Science 257 (23), 9785-9790, 2011
2152011
Accelerated environmental ageing study of polyester/glass fiber reinforced composites (GFRPCs)
DE Mouzakis, H Zoga, C Galiotis
Composites part B: engineering 39 (3), 467-475, 2008
1982008
Characterization of PAN-based carbon fibres with laser Raman spectroscopy: Part I Effect of processing variables on Raman band profiles
N Melanitis, PL Tetlow, C Galiotis
Journal of materials science 31, 851-860, 1996
1591996
Interfacial studies on model composites by laser Raman spectroscopy
C Galiotis
Composites Science and Technology 42 (1-3), 125-150, 1991
1571991
Strain dependence of the Raman frequencies for different types of carbon fibres
IM Robinson, M Zakikhani, RJ Day, RJ Young, C Galiotis
Journal of materials science letters 6, 1212-1214, 1987
1561987
Graphene aerogels: a review
G Gorgolis, C Galiotis
2D Materials 4 (3), 032001, 2017
1542017
Deformation of wrinkled graphene
Z Li, IA Kinloch, RJ Young, KS Novoselov, G Anagnostopoulos, ...
Acs Nano 9 (4), 3917-3925, 2015
1512015
Strain dependences of the first-and second-order Raman spectra of carbon fibres
C Galiotis, DN Batchelder
Journal of Materials Science Letters 7 (5), 545-547, 1988
1481988
Effect of oxidation treatment of multiwalled carbon nanotubes on the mechanical and electrical properties of their epoxy composites
Z Špitalský, CA Krontiras, SN Georga, C Galiotis
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 40 (6-7), 778-783, 2009
1382009
2020 Roadmap on carbon materials for energy storage and conversion
M Wu, J Liao, L Yu, R Lv, P Li, W Sun, R Tan, X Duan, L Zhang, F Li, J Kim, ...
Chemistry–An Asian Journal 15 (7), 995-1013, 2020
1372020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20