Παρακολούθηση
Jianshu Chen
Jianshu Chen
Principal Scientist, Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep sentence embedding using long short-term memory networks: Analysis and application to information retrieval
H Palangi, L Deng, Y Shen, J Gao, X He, J Chen, X Song, R Ward
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (4), 694-707, 2016
10912016
Diffusion adaptation strategies for distributed optimization and learning over networks
J Chen, AH Sayed
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (8), 4289-4305, 2012
6932012
CherryPick: Adaptively Unearthing the Best Cloud Configurations for Big Data Analytics
O Alipourfard, HH Liu, J Chen, S Venkataraman, M Yu, M Zhang
14th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2017
5982017
Diffusion strategies for adaptation and learning over networks: an examination of distributed strategies and network behavior
AH Sayed, SY Tu, J Chen, X Zhao, ZJ Towfic
IEEE Signal Processing Magazine 30 (3), 155-171, 2013
5022013
TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification
W Chen, H Wang, J Chen, Y Zhang, H Wang, S Li, X Zhou, WY Wang
Proc. International Conference of Learning Representations (ICLR) [arXiv …, 2020
3172020
Dream: A challenge data set and models for dialogue-based reading comprehension
K Sun, D Yu, J Chen, D Yu, Y Choi, C Cardie
Transactions of the Association for Computational Linguistics 7, 217-231, 2019
2802019
SBEED: Convergent reinforcement learning with nonlinear function approximation
B Dai, A Shaw, L Li, L Xiao, N He, Z Liu, J Chen, L Song
Proc. International Conference on Machine Learning (ICML), 1133-1142, 2018
2782018
Deep Reinforcement Learning with a Natural Language Action Space
J He, J Chen, X He, J Gao, L Li, L Deng, M Ostendorf
Proc. Association for Computational Linguistics (ACL), 2016
274*2016
Distributed Pareto Optimization via Diffusion Strategies
J Chen, AH Sayed
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 7 (2), 205-220, 2013
1932013
Stochastic Variance Reduction Methods for Policy Evaluation
SS Du, J Chen, L Li, L Xiao, D Zhou
Proc. 34th International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
1902017
M-Walk: Learning to Walk over Graphs using Monte Carlo Tree Search
Y Shen*, J Chen*, PS Huang*, Y Guo, J Gao, (*=equal contribution)
Proc. Advances in Neural Information Processing Systems, 6785-6796, 2018
1642018
Semantically Conditioned Dialog Response Generation via Hierarchical Disentangled Self-Attention
W Chen, J Chen, P Qin, X Yan, WY Wang
Proc. Association for Computational Linguistics (ACL), 2019
1432019
On the Learning Behavior of Adaptive Networks-Part I: Transient Analysis
J Chen, AH Sayed
IEEE Transactions on Information Theory 61 (6), 3487--3517, 2015
1402015
Logical natural language generation from open-domain tables
W Chen, J Chen, Y Su, Z Chen, WY Wang
Proc. Association for Computational Linguistics (ACL), 2020
1382020
Comprehensive image captioning via scene graph decomposition
Y Zhong, L Wang, J Chen, D Yu, Y Li
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
1212020
Distributed Policy Evaluation Under Multiple Behavior Strategies
S Valcarcel Macua, J Chen, S Zazo, AH Sayed
IEEE Transactions on Automatic Control 60 (5), 2015
112*2015
Dictionary learning over distributed models
J Chen, ZJ Towfic, AH Sayed
IEEE Transactions on Signal Processing 63 (4), 1001--1016, 2015
1122015
On the Learning Behavior of Adaptive Networks-Part II: Performance Analysis
J Chen, AH Sayed
IEEE Transactions on Information Theory 61 (6), 3518--3548, 2015
922015
Cramer-Rao Bounds for Joint RSS/DoA-Based Primary-User Localization in Cognitive Radio Networks
J Wang, J Chen, D Cabric
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (3), 1363-1375, 2013
872013
Recurrent reinforcement learning: a hybrid approach
X Li, L Li, J Gao, X He, J Chen, L Deng, J He
arXiv preprint arXiv:1509.03044, 2015
832015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20