Panagiotis Lazaridis
Panagiotis Lazaridis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consumers’ use of nutritional labels: a review of research studies and issues
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga
Academy of marketing science review 9 (9), 1-22, 2006
5202006
Nutrition knowledge and consumer use of nutritional food labels
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga
European Review of Agricultural Economics 32 (1), 93-118, 2005
3642005
A theoretical and empirical investigation of nutritional label use
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga, M Kapsokefalou, ...
The European Journal of Health Economics 9 (3), 293-304, 2008
1162008
An assessment of product class involvement in food‐purchasing behavior
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga
European Journal of Marketing, 2007
752007
Household meat demand in Greece: a demand systems approach using microdata
P Lazaridis
Agribusiness: An International Journal 19 (1), 43-59, 2003
752003
The role of reference prices in experimental auctions
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga Jr
Economics Letters 99 (3), 446-448, 2008
672008
Can nutritional label use influence body weight outcomes?
AC Drichoutis, RM Nayga, Jr, P Lazaridis
Kyklos 62 (4), 500-525, 2009
572009
Would consumers value food‐away‐from‐home products with nutritional labels?
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga Jr
Agribusiness: An International Journal 25 (4), 550-575, 2009
372009
On consumers' valuation of nutrition information
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga Jr
Bulletin of Economic Research 61 (3), 223-247, 2009
362009
Nutritional Labeling
AC Drichoutis, RM Nayga, P Lazaridis
The Oxford Handbook of The Economics of Food Consumption and Policy, 2011
312011
Food consumption issues in the 21st century
P Lazaridis, AC Drichoutis
The food industry in Europe, 21-33, 2005
272005
Food away from home expenditures and obesity among older Europeans: are there gender differences?
AC Drichoutis, RM Nayga, P Lazaridis
Empirical Economics 42 (3), 1051-1078, 2012
252012
Household food consumption in Turkey: a comment
AC Drichoutis, S Klonaris, P Lazaridis, RM Nayga Jr
European Review of Agricultural Economics 35 (1), 93-98, 2008
252008
Olive oil consumption in Greece: A microeconometric analysis
P Lazaridis
Journal of family and economic issues 25 (3), 411-430, 2004
242004
The role of training in experimental auctions
AC Drichoutis, RM Nayga Jr, P Lazaridis
American Journal of Agricultural Economics 93 (2), 521-527, 2011
232011
Who is Looking for Nutritional Food Labels?: Wer sucht nach Nährwertangaben auf Lebensmitteln?: Mais qui donc s' occupe du contenu nutritionnel sur les étiquettes?
AC Drichoutis, P Lazaridis, RM Nayga Jr
Eurochoices 4 (1), 18-23, 2005
222005
Do reference values matter? Some notes and extensions on “income and happiness across Europe”
AC Drichoutis, RM Nayga Jr, P Lazaridis
Journal of Economic Psychology 31 (4), 479-486, 2010
172010
Fat tax, subsidy or both? The role of information and children's pester power in food choice
GS Papoutsi, RM Nayga Jr, P Lazaridis, AC Drichoutis
Journal of Economic Behavior & Organization 117, 196-208, 2015
152015
The demand for selected nutrients by Greek households: an empirical analysis with quantile regressions
P Fousekis, P Lazaridis
Agricultural Economics 32 (3), 267-279, 2005
152005
Demand elasticities derived from consistent estimation of Heckman-type models
P Lazaridis
Applied Economics Letters 11 (8), 523-527, 2004
152004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20