Παρακολούθηση
Octavian Ionescu
Octavian Ionescu
INMT CD Bucuresti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imt.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
E-skin: The dawn of a new era of on-body monitoring systems
AC Bunea, V Dediu, EA Laszlo, F Pistriţu, M Carp, FS Iliescu, ON Ionescu, ...
Micromachines 12 (9), 1091, 2021
302021
Advances in the rapid diagnostic of viral respiratory tract infections
G Gradisteanu Pircalabioru, FS Iliescu, G Mihaescu, AI Cucu, ON Ionescu, ...
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 12, 807253, 2022
202022
Novel water-based paints for composite materials used in electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, M Popescu, ...
Nanomaterials 12 (3), 487, 2022
172022
Design and fabrication of a new wearable pressure sensor for blood pressure monitoring
M Ion, S Dinulescu, B Firtat, M Savin, ON Ionescu, C Moldovan
Sensors 21 (6), 2075, 2021
162021
Effect of graphene nanoplatelets on the structure, the morphology, and the dielectric behavior of low-density polyethylene nanocomposites
A Maniadi, M Vamvakaki, M Suchea, IV Tudose, M Popescu, ...
Materials 13 (21), 4776, 2020
162020
Nanocrystalline graphite thin layers for low-strain, high-sensitivity piezoresistive sensing
OG Simionescu, C Pachiu, O Ionescu, N Dumbrăvescu, O Buiu, RC Popa, ...
Reviews on Advanced Materials Science 59 (1), 306-313, 2020
152020
SnO2 and Ni doped SnO2/polythiophene nanocomposites for gas sensing applications
P Pascariu, IV Tudose, D Vernardou, E Koudoumas, ON Ionescu, S Bucur, ...
Solid State Electronics Letters 2, 85-91, 2020
142020
New Electrospun ZnO:MoO3 Nanostructures: Preparation, Characterization and Photocatalytic Performance
P Pascariu, M Homocianu, N Olaru, A Airinei, O Ionescu
Nanomaterials 10 (8), 1476, 2020
142020
Tuning electrical properties of polythiophene/nickel nanocomposites via fabrication
P Pascariu, D Vernardou, MP Suchea, A Airinei, L Ursu, S Bucur, ...
Materials & Design 182, 108027, 2019
122019
Comparative study of graphene nanoplatelets and multiwall carbon nanotubes-polypropylene composite materials for electromagnetic shielding
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, ...
Nanomaterials 12 (14), 2411, 2022
102022
The otter from the Danube Delta to the Carpathian Mountains in Romania
O Ionescu, G Ionescu
Seminar on the Conservation of the European Otter, 66-68, 1994
91994
Carbon allotropes-based paints and their composite coatings for electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, E Pricop, ...
Nanomaterials 12 (11), 1839, 2022
82022
Studies on structural MWCNT/epoxy nanocomposites for EMI shielding applications
C Paun, C Obreja, F Comanescu, V Tucureanu, O Tutunaru, C Romanitan, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1009 (1), 012046, 2021
82021
Sonochemically synthetized ZnO-Graphene nanohybrids and its characterization
C Cobianu, N Dumbravescu, BC Serban, O Buiu, C Romanitan, ...
Reviews on Advanced Materials Science 59 (1), 176-187, 2020
72020
Peripheral nerve WIFI interfaces and electrodes for mechatronic prosthetic hand
AM Oproiu, I Lascar, C Moldovan, O Dontu, M Pantazica, C Mihaila, ...
SCIENCE AND TECHNOLOGY 21 (2), 129-138, 2018
72018
InN Based Water Condensation Sensors on Glass and Flexible Plastic Substrates
V Dumitru, S Costea, M Brezeanu, GE Stan, C Besleaga, AC Galca, ...
Sensors 13 (12), 16940-16949, 2013
72013
Research on life prolongation for temperature sensors placed in highly erosive environment
ON Ionescu, GC Ionescu, M Minescu, I Nae
Journal of the Balkan Tribological Association 19 (2), 214-220, 2013
72013
Innovative hardware-based cybersecurity solutions
O Ionescu, V Dumitru, E Pricop, S Pircalabu
Recent developments on industrial control systems resilience, 283-299, 2020
62020
Wireless AIN sensor for condition based monitoring of industrial equipment
G Ionescu, O Ionescu, S Popovici, S Costea, V Dumitru, M Brezeanu, ...
CAS 2013 (International Semiconductor Conference) 1, 55-58, 2013
62013
Internet of things and the human body
O Buiu, BC Serban, O Ionescu
J Nanomed Res 5 (2), 00113, 2017
52017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20