Παρακολούθηση
Georgios Alexandridis
Georgios Alexandridis
National and Kapodistrian University of Athens / National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα islab.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Abstractive text summarization based on deep learning and semantic content generalization
P Kouris, G Alexandridis, A Stafylopatis
362022
Personalized and content adaptive cultural heritage path recommendation: an application to the Gournia and Çatalhöyük archaeological sites
G Alexandridis, A Chrysanthi, GE Tsekouras, G Caridakis
User modeling and user-adapted interaction 29 (1), 201-238, 2019
292019
Enhancing social collaborative filtering through the application of non-negative matrix factorization and exponential random graph models
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
Data Mining and Knowledge Discovery 31 (4), 1031--1059, 2017
252017
A personalized heritage-oriented recommender system based on extended cultural tourist typologies
M Konstantakis, G Alexandridis, G Caridakis
Big Data and Cognitive Computing 4 (2), 12, 2020
212020
From free-text user reviews to product recommendation using paragraph vectors and matrix factorization
G Alexandridis, T Tagaris, G Siolas, A Stafylopatis
Companion Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference, 335-343, 2019
192019
A survey on sentiment analysis and opinion mining in greek social media
G Alexandridis, I Varlamis, K Korovesis, G Caridakis, P Tsantilas
Information 12 (8), 331, 2021
182021
Abstractive text summarization: Enhancing sequence-to-sequence models using word sense disambiguation and semantic content generalization
P Kouris, G Alexandridis, A Stafylopatis
Computational Linguistics 47 (4), 813-859, 2021
162021
A versatile package recommendation framework aiming at preference score maximization
P Kouris, I Varlamis, G Alexandridis, A Stafylopatis
Evolving Systems 11 (3), 423-441, 2020
122020
Intelligent Techniques for Anomaly Detection in Nuclear Reactors
G Ioannou, T Tagaris, G Alexandridis, A Stafylopatis
PHYSOR 2020: Transition to a Scalable Nuclear Future, 2020
112020
Improving Social Recommendations by applying a Personalized Item Clustering policy
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
The Fifth ACM RecSys Workshop on Recommender Systems and the Social Web co …, 2013
112013
Putting together wavelet-based scaleograms and convolutional neural networks for anomaly detection in nuclear reactors
T Tagaris, G Ioannou, M Sdraka, G Alexandridis, A Stafylopatis
Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Advances in …, 2019
102019
A knowledge-based deep learning architecture for aspect-based sentiment analysis
G Alexandridis, J Aliprantis, K Michalakis, K Korovesis, P Tsantilas, ...
International Journal of Neural Systems 31 (10), 2150046, 2021
92021
Studying the spatialities of short-term rentals’ sprawl in the urban fabric: The case of Airbnb in Athens, Greece
K Gourzis, G Alexandridis, S Gialis, G Caridakis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: AIAI 2019 IFIP WG 12.5 …, 2019
92019
ParVecMF: A paragraph vector-based matrix factorization recommender system
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
arXiv preprint arXiv:1706.07513, 2017
92017
A package recommendation framework based on collaborative filtering and preference score maximization
P Kouris, I Varlamis, G Alexandridis
Engineering Applications of Neural Networks: 18th International Conference …, 2017
92017
A biased random walk recommender based on Rejection Sampling
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2013
92013
Deep Learning-based Anomaly Detection in Nuclear Reactor Cores
T Tasakos, G Ioannou, V Vasudha, G Alexandridis, A Dokhane, ...
International Conference on Mathematics & Computational Methods Applied to …, 2021
82021
Accuracy versus novelty and diversity in recommender systems: a nonuniform random walk approach
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
Recommendation and Search in Social Networks, 41-57, 2015
82015
A deep learning approach to aspect-based sentiment prediction
G Alexandridis, K Michalakis, J Aliprantis, P Polydoras, P Tsantilas, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
72020
Leveraging aspect-based sentiment prediction with textual features and document metadata
K Korovesis, G Alexandridis, G Caridakis, P Polydoras, P Tsantilas
11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 168-174, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20