Παρακολούθηση
Georgios Alexandridis
Georgios Alexandridis
National Technical University of Athens / University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα islab.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Abstractive text summarization based on deep learning and semantic content generalization
P Kouris, G Alexandridis, A Stafylopatis
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2019
292019
Personalized and content adaptive cultural heritage path recommendation: an application to the Gournia and Çatalhöyük archaeological sites
G Alexandridis, A Chrysanthi, GE Tsekouras, G Caridakis
User modeling and user-adapted interaction 29 (1), 201-238, 2019
262019
Enhancing social collaborative filtering through the application of non-negative matrix factorization and exponential random graph models
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
Data Mining and Knowledge Discovery 31 (4), 1031--1059, 2017
232017
A personalized heritage-oriented recommender system based on extended cultural tourist typologies
M Konstantakis, G Alexandridis, G Caridakis
Big Data and Cognitive Computing 4 (2), 12, 2020
112020
From free-text user reviews to product recommendation using paragraph vectors and matrix factorization
G Alexandridis, T Tagaris, G Siolas, A Stafylopatis
Companion Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference, 335-343, 2019
112019
Improving Social Recommendations by applying a Personalized Item Clustering policy
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
The Fifth ACM RecSys Workshop on Recommender Systems and the Social Web co …, 2013
112013
A versatile package recommendation framework aiming at preference score maximization
P Kouris, I Varlamis, G Alexandridis, A Stafylopatis
Evolving Systems 11 (3), 423-441, 2020
92020
Studying the spatialities of short-term rentals’ sprawl in the urban fabric: The case of Airbnb in Athens, Greece
K Gourzis, G Alexandridis, S Gialis, G Caridakis
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2019
92019
ParVecMF: A paragraph vector-based matrix factorization recommender system
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
arXiv preprint arXiv:1706.07513, 2017
92017
Accuracy versus novelty and diversity in recommender systems: a nonuniform random walk approach
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
Recommendation and Search in Social Networks, 41-57, 2015
92015
A biased random walk recommender based on Rejection Sampling
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2013
92013
A package recommendation framework based on collaborative filtering and preference score maximization
P Kouris, I Varlamis, G Alexandridis
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 477-489, 2017
82017
A Survey on Sentiment Analysis and Opinion Mining in Greek Social Media
G Alexandridis, I Varlamis, K Korovesis, G Caridakis, P Tsantilas
Information 12 (8), 331, 2021
62021
A deep learning approach to aspect-based sentiment prediction
G Alexandridis, K Michalakis, J Aliprantis, P Polydoras, P Tsantilas, ...
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2020
62020
Putting Together Wavelet-Based Scaleograms and Convolutional Neural Networks for Anomaly Detection in Nuclear Reactors
T Tagaris, G Ioannou, M Sdraka, G Alexandridis, A Stafylopatis
Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Advances in …, 2019
62019
An efficient collaborative recommender system based on k-separability
G Alexandridis, G Siolas, A Stafylopatis
International Conference on Artificial Neural Networks, 198-207, 2010
62010
Abstractive Text Summarization: Enhancing Sequence-to-Sequence Models Using Word Sense Disambiguation and Semantic Content Generalization
P Kouris, G Alexandridis, A Stafylopatis
Computational Linguistics 47 (4), 813-859, 2021
52021
A knowledge-based deep learning architecture for aspect-based sentiment analysis
G Alexandridis, J Aliprantis, K Michalakis, K Korovesis, P Tsantilas, ...
International journal of neural systems 31 (10), 2150046, 2021
42021
Intelligent Techniques for Anomaly Detection in Nuclear Reactors
G Ioannou, T Tagaris, G Alexandridis, A Stafylopatis
PHYSOR 2020: Transition to a Scalable Nuclear Future, 2020
42020
A geolocation analytics-driven ontology for short-term leases: inferring current sharing economy trends
G Alexandridis, Y Voutos, P Mylonas, G Caridakis
Algorithms 13 (3), 59, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20