Παρακολούθηση
Eva Michelaraki
Eva Michelaraki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A descriptive analysis of the effect of the COVID-19 pandemic on driving behavior and road safety
C Katrakazas, E Michelaraki, M Sekadakis, G Yannis
Transportation research interdisciplinary perspectives 7, 100186, 2020
2462020
Analysis of the impact of COVID-19 on collisions, fatalities and injuries using time series forecasting: The case of Greece
M Sekadakis, C Katrakazas, E Michelaraki, F Kehagia, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 162, 106391, 2021
722021
Identifying the impact of the COVID-19 pandemic on driving behavior using naturalistic driving data and time series forecasting
C Katrakazas, E Michelaraki, M Sekadakis, A Ziakopoulos, A Kontaxi, ...
Journal of safety research 78, 189-202, 2021
562021
Post-trip safety interventions: State-of-the-art, challenges, and practical implications
E Michelaraki, C Katrakazas, G Yannis, A Filtness, R Talbot, G Hancox, ...
Journal of safety research 77, 67-85, 2021
172021
A four-country comparative overview of the impact of COVID-19 on traffic safety behavior
E Michelaraki, M Sekadakis, C Katrakazas, A Ziakopoulos, G Yannis
10th International Congress on Transportation Research, Future Mobility and …, 2021
122021
Examining the relationship between impaired driving and past crash involvement in Europe: Insights from the ESRA study
A Ziakopoulos, A Theofilatos, A Laiou, E Michelaraki, G Yannis, ...
International journal of injury control and safety promotion 28 (3), 376-386, 2021
112021
Real-time monitoring of driver distraction: state-of-the-art and future insights
E Michelaraki, C Katrakazas, S Kaiser, T Brijs, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 192, 107241, 2023
52023
Driving behavior and its correlation with COVID-19 response measures: a neural network forecasting analysis
M Sekadakis, C Katrakazas, E Michelaraki, G Yannis
Journal of transportation engineering, Part A: Systems 148 (10), 04022083, 2022
52022
Risk scenario designs for driving simulator experiments
RE Amini, E Michelaraki, C Katrakazas, C Al Haddad, B De Vos, ...
2021 7th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2021
52021
D2. 2 Technologies for safety interventions and assessment of their effectiveness
C Katrakazas, E Michelaraki, G Yannis, S Kaiser, K Brijs, V Ross, H Dirix, ...
Loughborough University, 2020
52020
Pedestrian safety attitudes and self-declared behaviour in Greece
D Nikolaou, A Ntontis, E Michelaraki, A Ziakopoulos, G Yannis
IATSS Research 47 (1), 14-24, 2023
42023
One year of COVID-19: Impacts on safe driving behavior and policy recommendations
E Michelaraki, M Sekadakis, C Katrakazas, A Ziakopoulos, G Yannis
Journal of safety research 84, 41-60, 2023
42023
A Review of Real-Time Safety Intervention Technologies
E Michelaraki, C Katrakazas, G Yannis, E Konstantina Frantzola, ...
Proceedings of the 7th Humanist Conference, Rhodes Island, Greece, 26-27, 2021
42021
Modelling the Safety Tolerance Zone: Recommendations from the i-DREAMS project
E Michelaraki, C Katrakazas, T Brijs, G Yannis
Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research …, 2021
32021
D3. 2 Toolbox of recommended data collection tools and monitoring methods and a conceptual definition of the Safety Tolerance Zone
C Katrakazas, E Michelaraki, G Yannis, S Kaiser, N Senitschnig, V Ross, ...
Loughborough University, 2020
32020
Correlation of driver behaviour and fuel consumption using data from smartphones
E Michelaraki, A Kontaxi, P Papantoniou, G Yannis
3*
COVID-19 and driving behavior: Which were the most crucial influencing factors?
M Sekadakis, C Katrakazas, E Michelaraki, A Ziakopoulos, G Yannis
Data science for transportation 5 (3), 16, 2023
22023
Machine Learning Insights on Driving Behaviour Dynamics among Germany, Belgium, and UK Drivers
S Roussou, T Garefalakis, E Michelaraki, T Brijs, G Yannis
Sustainability 16 (2), 518, 2024
12024
Development of the road safety strategic plan in Greece, 2021-2030
G Yannis, A Laiou, A Dragomanovits, D Nikolaou, K Folla, E Michelaraki, ...
Transportation research procedia 72, 256-262, 2023
12023
Effectiveness of real-time and post-trip interventions from the H2020 i-DREAMS naturalistic driving project: A Sneak Preview
K Brijs, M Adnan, V Ross, A Cuenen, Y Vanrompay, MW Khattak, ...
Transportation Research Procedia 72, 2133-2140, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20