Παρακολούθηση
Anjan Bose
Anjan Bose
Professor of EECS, Washington State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wsu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Definition and classification of power system stability IEEE/CIGRE joint task force on stability terms and definitions
P Kundur, J Paserba, V Ajjarapu, G Andersson, A Bose, C Canizares, ...
IEEE transactions on Power Systems 19 (3), 1387-1401, 2004
42252004
Stability simulation of wind turbine systems
PM Anderson, A Bose
IEEE transactions on power apparatus and systems, 3791-3795, 1983
8431983
Power system control centers: Past, present, and future
FF Wu, K Moslehi, A Bose
Proceedings of the IEEE 93 (11), 1890-1908, 2005
6402005
Smart transmission grid applications and their supporting infrastructure
A Bose
IEEE transactions on Smart Grid 1 (1), 11-19, 2010
5592010
Design of wide-area damping controllers for interarea oscillations
Y Zhang, A Bose
IEEE transactions on power systems 23 (3), 1136-1143, 2008
4512008
Designing the next generation of real-time control, communication, and computations for large power systems
K Tomsovic, DE Bakken, V Venkatasubramanian, A Bose
Proceedings of the IEEE 93 (5), 965-979, 2005
4232005
Load frequency control issues in power system operations after deregulation
RD Christie, A Bose
IEEE Transactions on Power systems 11 (3), 1191-1200, 1996
4131996
On-line power system security analysis
N Balu, T Bertram, A Bose, V Brandwajn, G Cauley, D Curtice, A Fouad, ...
Proceedings of the IEEE 80 (2), 262-282, 1992
3661992
A failure to communicate: next generation communication requirements, technologies, and architecture for the electric power grid
CH Hauser, DE Bakken, A Bose
IEEE Power and Energy Magazine 3 (2), 47-55, 2005
3562005
Bandwidth and latency requirements for smart transmission grid applications
P Kansal, A Bose
IEEE Transactions on Smart Grid 3 (3), 1344-1352, 2012
2782012
Localized reactive power markets using the concept of voltage control areas
J Zhong, E Nobile, A Bose, K Bhattacharya
IEEE Transactions on power systems 19 (3), 1555-1561, 2004
2762004
Smart generation and transmission with coherent, real-time data
DE Bakken, A Bose, CH Hauser, DE Whitehead, GC Zweigle
Proceedings of the IEEE 99 (6), 928-951, 2011
2402011
Real-time modeling of power networks
A Bose, KA Clements
Proceedings of the IEEE 75 (12), 1607-1622, 1987
2321987
Contingency ranking based on severity indices in dynamic security analysis
C Fu, A Bose
IEEE Transactions on power systems 14 (3), 980-985, 1999
2261999
Reactive power considerations in automatic contingency selection
F Albuyeh, A Bose, B Heath
IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 107-112, 1982
2191982
A modification to the fast decoupled power flow for networks with high R/X ratios
D Rajicic, A Bose
IEEE Transactions on Power Systems 3 (2), 743-746, 1988
2171988
A linearized OPF model with reactive power and voltage magnitude: A pathway to improve the MW-only DC OPF
Z Yang, H Zhong, A Bose, T Zheng, Q Xia, C Kang
IEEE Transactions on Power Systems 33 (2), 1734-1745, 2017
2092017
Communication models for third party load frequency control
S Bhowmik, K Tomsovic, A Bose
IEEE Transactions on Power Systems 19 (1), 543-548, 2004
2092004
Transition to a two-level linear state estimator—Part I: Architecture
T Yang, H Sun, A Bose
IEEE Transactions on Power Systems 26 (1), 46-53, 2010
1672010
Parallel processing in power systems computation an IEEE committee report by a task force of the computer and analytical methods subcommittee of the power systems engineering …
D Tylavsky, A Bose, F Alvarado, R Betancourt, K Clements, GT Heydt, ...
IEEE Transactions on Power Systems 7 (2), 629-638, 1992
1661992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20