Παρακολούθηση
Md Mofazzel Hosen
Md Mofazzel Hosen
Intel corporation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα knights.ucf.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M Neupane, I Belopolski, MM Hosen, DS Sanchez, R Sankar, M Szlawska, ...
Physical Review B 93 (20), 201104, 2016
3822016
Tunability of the topological nodal-line semimetal phase in -type materials ()
MM Hosen, K Dimitri, I Belopolski, P Maldonado, R Sankar, N Dhakal, ...
Physical Review B 95 (16), 161101, 2017
1522017
Discovery of topological nodal-line fermionic phase in a magnetic material GdSbTe
MM Hosen, G Dhakal, K Dimitri, P Maldonado, A Aperis, F Kabir, C Sims, ...
Scientific reports 8 (1), 13283, 2018
912018
Observation of the spin-polarized surface state in a noncentrosymmetric superconductor BiPd
M Neupane, N Alidoust, MM Hosen, JX Zhu, K Dimitri, SY Xu, N Dhakal, ...
Nature communications 7 (1), 13315, 2016
582016
Observation of Dirac-like semi-metallic phase in NdSb
M Neupane, MM Hosen, I Belopolski, N Wakeham, K Dimitri, N Dhakal, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 28 (23), 23LT02, 2016
492016
Temperature-dependent electronic structure in a higher-order topological insulator candidate
S Regmi, MM Hosen, B Ghosh, B Singh, G Dhakal, C Sims, B Wang, ...
Physical Review B 102 (16), 165153, 2020
482020
Observation of gapless Dirac surface states in ZrGeTe
MM Hosen, K Dimitri, A Aperis, P Maldonado, I Belopolski, G Dhakal, ...
Physical Review B 97 (12), 121103, 2018
452018
Observation of effective pseudospin scattering in ZrSiS
MS Lodge, G Chang, CY Huang, B Singh, J Hellerstedt, MT Edmonds, ...
Nano letters 17 (12), 7213-7217, 2017
382017
Axial Higgs mode detected by quantum pathway interference in RTe3
Y Wang, I Petrides, G McNamara, MM Hosen, S Lei, YC Wu, JL Hart, H Lv, ...
Nature 606 (7916), 896-901, 2022
342022
Experimental observation of drumhead surface states in SrAs3
MM Hosen, G Dhakal, B Wang, N Poudel, K Dimitri, F Kabir, C Sims, ...
Scientific reports 10 (1), 2776, 2020
322020
Electronic structure and relaxation dynamics in a superconducting topological material
TD Madhab Neupane, Yukiaki Ishida, Raman Sankar, Jian-Xin Zhu, Daniel S ...
Scientific Reports 6, 2016
262016
Extreme ultraviolet time-and angle-resolved photoemission setup with 21.5 meV resolution using high-order harmonic generation from a turn-key Yb: KGW amplifier
Y Liu, JE Beetar, MM Hosen, G Dhakal, C Sims, F Kabir, MB Etienne, ...
Review of Scientific Instruments 91 (1), 2020
242020
Distinct multiple fermionic states in a single topological metal
MM Hosen, K Dimitri, AK Nandy, A Aperis, R Sankar, G Dhakal, ...
Nature communications 9 (1), 3002, 2018
232018
Observation of Dirac state in half-Heusler material YPtBi
MM Hosen, G Dhakal, K Dimitri, H Choi, F Kabir, C Sims, O Pavlosiuk, ...
Scientific Reports 10 (1), 12343, 2020
212020
Dirac state in a centrosymmetric superconductor
K Dimitri, MM Hosen, G Dhakal, H Choi, F Kabir, C Sims, D Kaczorowski, ...
Physical Review B 97 (14), 144514, 2018
202018
Observation of gapped state in rare-earth monopnictide HoSb
MM Hosen, G Dhakal, B Wang, N Poudel, B Singh, K Dimitri, F Kabir, ...
Scientific Reports 10 (1), 12961, 2020
162020
Termination-dependent topological surface states in nodal-loop semimetal
C Sims, MM Hosen, H Aramberri, CY Huang, G Dhakal, K Dimitri, F Kabir, ...
Physical Review Materials 4 (5), 054201, 2020
162020
Topological crystalline insulator state with type-II Dirac fermions in transition metal dipnictides
B Wang, B Singh, B Ghosh, WC Chiu, MM Hosen, Q Zhang, L Ying, ...
Physical Review B 100 (20), 205118, 2019
152019
Complex electronic structure evolution of NdSb across the magnetic transition
AP Sakhya, B Wang, F Kabir, CY Huang, MM Hosen, B Singh, S Regmi, ...
Physical Review B 106 (23), 235119, 2022
112022
Observation of multiple Dirac states in a magnetic topological material EuMg2Bi2
F Kabir, MM Hosen, FC Kabeer, A Aperis, X Ding, G Dhakal, K Dimitri, ...
arXiv preprint arXiv:1912.08645, 2019
112019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20