Παρακολούθηση
Uwe Zdun
Uwe Zdun
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Architectural patterns revisited-a pattern language
P Avgeriou, U Zdun
3122005
Smart contracts: security patterns in the ethereum ecosystem and solidity
M Wohrer, U Zdun
2018 International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering …, 2018
2892018
Using patterns to capture architectural decisions
NB Harrison, P Avgeriou, U Zdun
IEEE software 24 (4), 38-45, 2007
2112007
Transformation strategies between block-oriented and graph-oriented process modelling languages
J Mendling, K Lassen, U Zdun
189*2008
An approach for the systematic development of domain‐specific languages
M Strembeck, U Zdun
Software: Practice and Experience 39 (15), 1253-1292, 2009
1832009
Remoting patterns: foundations of enterprise, internet and realtime distributed object middleware
M Völter, M Kircher, U Zdun
John Wiley & Sons, 2013
1532013
Software-Architektur
OVIAA Chughtai, EITKU Mehlig, U Zdun
1492009
Systematic literature review of the objectives, techniques, kinds, and architectures of models at runtime
M Szvetits, U Zdun
Software & Systems Modeling 15, 31-69, 2016
1212016
Modeling process-driven and service-oriented architectures using patterns and pattern primitives
U Zdun, C Hentrich, S Dustdar
ACM Transactions on the Web (TWEB) 1 (3), 14-es, 2007
1132007
Systematic pattern selection using pattern language grammars and design space analysis
U Zdun
Software: Practice and Experience 37 (9), 983-1016, 2007
1032007
Modeling architectural patterns using architectural primitives
U Zdun, P Avgeriou
ACM SIGPLAN Notices 40 (10), 133-146, 2005
1012005
Combining pattern languages and reusable architectural decision models into a comprehensive and comprehensible design method
O Zimmermann, U Zdun, T Gschwind
Seventh Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA 2008 …, 2008
982008
XOTCL, an object-oriented scripting language
G Neumann, U Zdun
95*2000
Design patterns for smart contracts in the ethereum ecosystem
M Wöhrer, U Zdun
2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2018
882018
A survey of patterns for service-oriented architectures
U Zdun, C Hentrich, WMP Van Der Aalst
International journal of Internet protocol technology 1 (3), 132-143, 2006
852006
Business compliance governance in service-oriented architectures
F Daniel, F Casati, V d'Andrea, E Mulo, U Zdun, S Dustdar, S Strauch, ...
2009 International Conference on Advanced Information Networking and …, 2009
832009
We’re doing it live: A multi-method empirical study on continuous experimentation
G Schermann, J Cito, P Leitner, U Zdun, HC Gall
Information and Software Technology 99, 41-57, 2018
792018
Patterns for business object model integration in process-driven and service-oriented architectures
C Hentrich, U Zdun
Proceedings of the 2006 conference on Pattern languages of programs, 1-14, 2006
722006
View-based and model-driven approach for reducing the development complexity in process-driven SOA
H Tran, U Zdun, S Dustdar
652007
Compliance in service-oriented architectures: A model-driven and view-based approach
H Tran, U Zdun, E Oberortner, E Mulo, S Dustdar
Information and Software Technology 54 (6), 531-552, 2012
632012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20