Παρακολούθηση
Stratos Pistikopoulos
Stratos Pistikopoulos
TEES Distinguished Research Professor, Texas A&M University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tamu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The explicit linear quadratic regulator for constrained systems
A Bemporad, M Morari, V Dua, EN Pistikopoulos
Automatica 38 (1), 3-20, 2002
39022002
Environmentally conscious long-range planning and design of supply chain networks
A Hugo, EN Pistikopoulos
Journal of Cleaner Production 13 (15), 1471-1491, 2005
5502005
A two-stage stochastic programming model for the optimal design of distributed energy systems
Z Zhou, J Zhang, P Liu, Z Li, MC Georgiadis, EN Pistikopoulos
Applied Energy 103, 135-144, 2013
3582013
Multi-parametric programming: theory, algorithms and applications
EN Pistikopoulos, MC Georgiadis, V Dua
(No Title), 2007
351*2007
Optimal design of dynamic systems under uncertainty
MJ Mohideen, JD Perkins, EN Pistikopoulos
AIChE Journal 42 (8), 2251-2272, 1996
3481996
A rolling horizon optimization framework for the simultaneous energy supply and demand planning in microgrids
J Silvente, GM Kopanos, EN Pistikopoulos, A Espuña
Applied Energy 155, 485-501, 2015
3372015
The explicit solution of model predictive control via multiparametric quadratic programming
A Bemporad, M Morari, V Dua, EN Pistikopoulos
Proceedings of the 2000 American control conference. ACC (IEEE Cat. No …, 2000
3162000
An algorithm for the solution of multiparametric mixed integer linear programming problems
V Dua, EN Pistikopoulos
Annals of operations research 99, 123-139, 2000
3092000
An overview of process systems engineering approaches for process intensification: State of the art
Y Tian, SE Demirel, MMF Hasan, EN Pistikopoulos
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification 133, 160-210, 2018
2932018
Recent advances in optimization-based simultaneous process and control design
V Sakizlis, JD Perkins, EN Pistikopoulos
Computers & Chemical Engineering 28 (10), 2069-2086, 2004
2892004
Uncertainty in process design and operations
EN Pistikopoulos
Computers & Chemical Engineering 19, 553-563, 1995
2831995
A multiparametric programming approach for mixed-integer quadratic engineering problems
V Dua, NA Bozinis, EN Pistikopoulos
Computers & Chemical Engineering 26 (4-5), 715-733, 2002
2682002
Novel approach for optimal process design under uncertainty
EN Pistikopoulos, MG Ierapetritou
Computers & Chemical Engineering 19 (10), 1089-1110, 1995
2651995
Model-based blood glucose control for type 1 diabetes via parametric programming
P Dua, FJ Doyle, EN Pistikopoulos
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 53 (8), 1478-1491, 2006
2372006
On-line optimization via off-line parametric optimization tools
EN Pistikopoulos, V Dua, NA Bozinis, A Bemporad, M Morari
Computers & Chemical Engineering 26 (2), 175-185, 2002
2282002
A bilevel programming framework for enterprise-wide process networks under uncertainty
JH Ryu, V Dua, EN Pistikopoulos
Computers & Chemical Engineering 28 (6-7), 1121-1129, 2004
2232004
Stochastic optimization based algorithms for process synthesis under uncertainty
J Acevedo, EN Pistikopoulos
Computers & Chemical Engineering 22 (4-5), 647-671, 1998
2201998
Flexibility analysis of dynamic systems
VD Dimitriadis, EN Pistikopoulos
Industrial & Engineering Chemistry Research 34 (12), 4451-4462, 1995
2201995
Generalized modular representation framework for process synthesis
KP Papalexandri, EN Pistikopoulos
AIChE Journal 42 (4), 1010-1032, 1996
2161996
Modeling and optimization of polygeneration energy systems
P Liu, DI Gerogiorgis, EN Pistikopoulos
Catalysis Today 127 (1-4), 347-359, 2007
1892007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20