Παρακολούθηση
Dan Tofan
Dan Tofan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rug.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Variability in software systems—a systematic literature review
M Galster, D Weyns, D Tofan, B Michalik, P Avgeriou
IEEE Transactions on Software Engineering 40 (3), 282-306, 2013
2742013
Past and future of software architectural decisions–A systematic mapping study
D Tofan, M Galster, P Avgeriou, W Schuitema
Information and Software Technology 56 (8), 850-872, 2014
822014
Difficulty of architectural decisions–a survey with professional architects
D Tofan, M Galster, P Avgeriou
European conference on software architecture, 192-199, 2013
572013
Constraints for the design of variability-intensive service-oriented reference architectures–An industrial case study
M Galster, P Avgeriou, D Tofan
Information and Software Technology 55 (2), 428-441, 2013
472013
Industrial implementation of a documentation framework for architectural decisions
C Manteuffel, D Tofan, H Koziolek, T Goldschmidt, P Avgeriou
2014 IEEE/IFIP Conference on Software Architecture, 225-234, 2014
462014
Capturing tacit architectural knowledge using the repertory grid technique (NIER track)
D Tofan, M Galster, P Avgeriou
Software Engineering (ICSE), 2011 33rd International Conference on, 916-919, 2011
34*2011
Decision architect–A decision documentation tool for industry
C Manteuffel, D Tofan, P Avgeriou, H Koziolek, T Goldschmidt
Journal of Systems and Software 112, 181-198, 2016
262016
Empirical evaluation of a process to increase consensus in group architectural decision making
D Tofan, M Galster, I Lytra, P Avgeriou, U Zdun, MA Fouche, R De Boer, ...
Information and Software Technology 72, 31-47, 2016
232016
Exploring web advertising to attract industry professionals for software engineering surveys
M Galster, D Tofan
Proceedings of the 2nd International Workshop on Conducting Empirical …, 2014
142014
Software engineering researchers' attitudes on case studies and experiments: An exploratory survey
D Tofan, M Galster, P Avgeriou, D Weyns
15th Annual Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering …, 2011
142011
Capturing and making architectural decisions: an open source online tool
D Tofan, M Galster
Proceedings of the 2014 European Conference on Software Architecture …, 2014
122014
Reference architectures and Scrum: friends or foes?
M Galster, S Angelov, S Martínez-Fernández, D Tofan
Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2017
112017
Reducing architectural knowledge vaporization by applying the repertory grid technique
D Tofan, M Galster, P Avgeriou
European Conference on Software Architecture, 244-251, 2011
102011
Tacit architectural knowledge
D Tofan
Proceedings of the Fourth European Conference on Software Architecture …, 2010
92010
On integrating student empirical software engineering studies with research and teaching goals
M Galster, D Tofan, P Avgeriou
16th International Conference on Evaluation & Assessment in Software …, 2012
82012
Exploring possibilities to analyse microblogs for dependability information in variability-intensive open source software systems
M Galster, D Tofan
2013 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2013
52013
Improving Architectural Knowledge Management in Public Sector Organizations–an Interview Study
D Tofan, M Galster, P Avgeriou
Software Engineering Knowledge Engineering, 2013
52013
Validating and improving a knowledge acquisition approach for architectural decisions
D Tofan, P Avgeriou, M Galster
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 24 …, 2014
22014
Two Empirical Studies on Decision-making Pro-cesses in Software Architecture
K Tselios, P Avgeriou, D Tofan
University of Groningen, 2012
22012
Understanding and Supporting Software Architectural Decisions: for Reducing Architectural Knowledge Vaporization
D Tofan
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20