Παρακολούθηση
Wendy Palen
Wendy Palen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sfu.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pacific salmon and the ecology of coastal ecosystems
DE Schindler, MD Scheuerell, JW Moore, SM Gende, TB Francis, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 1 (1), 31-37, 2003
4632003
Warming, eutrophication, and predator loss amplify subsidies between aquatic and terrestrial ecosystems
HS Greig, P Kratina, PL Thompson, WJ Palen, JS Richardson, JB Shurin
Global Change Biology 18 (2), 504-514, 2012
1832012
Effects of flow regimes altered by dams on survival, population declines, and range‐wide losses of California river‐breeding frogs
SJ Kupferberg, WJ Palen, AJ Lind, S Bobzien, A Catenazzi, JOE Drennan, ...
Conservation Biology 26 (3), 513-524, 2012
1102012
Optical characteristics of natural waters protect amphibians from UV‐B in the US Pacific Northwest
WJ Palen, DE Schindler, MJ Adams, CA Pearl, RB Bury, SA Diamond
Ecology 83 (11), 2951-2957, 2002
1052002
Amphibians in the climate vise: loss and restoration of resilience of montane wetland ecosystems in the western US
ME Ryan, WJ Palen, MJ Adams, RM Rochefort
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (4), 232-240, 2014
1042014
Projecting the hydrologic impacts of climate change on montane wetlands
SY Lee, ME Ryan, AF Hamlet, WJ Palen, JJ Lawler, M Halabisky
Plos one 10 (9), e0136385, 2015
1012015
Climate warming mediates negative impacts of rapid pond drying for three amphibian species
SM O'Regan, WJ Palen, SC Anderson
Ecology 95 (4), 845-855, 2014
832014
Parasitic copepod (Lernaea cyprinacea) outbreaks in foothill yellow-legged frogs (Rana boylii) linked to unusually warm summers and amphibian malformations in Northern California
SJ Kupferberg, A Catenazzi, K Lunde, AJ Lind, WJ Palen
Copeia 2009 (3), 529-537, 2009
812009
Thermal physiology and species distribution models reveal climate vulnerability of temperate amphibians
AA Gerick, RG Munshaw, WJ Palen, SA Combes, SM O'Regan
Journal of biogeography 41 (4), 713-723, 2014
782014
Heterogeneous responses of temperate-zone amphibian populations to climate change complicates conservation planning
E Muths, T Chambert, BR Schmidt, DAW Miller, BR Hossack, P Joly, ...
Scientific Reports 7 (1), 17102, 2017
772017
Impact of UV-B exposure on amphibian embryos: linking species physiology and oviposition behaviour
WJ Palen, CE Williamson, AA Clauser, DE Schindler
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1569), 1227-1234, 2005
672005
Water loss and temperature interact to compound amphibian vulnerability to climate change
GF Lertzman‐Lepofsky, AM Kissel, B Sinervo, WJ Palen
Global Change Biology 26 (9), 4868-4879, 2020
602020
Variation in terrestrial and aquatic sources of methylmercury in stream predators as revealed by stable mercury isotopes
MTK Tsui, JD Blum, JC Finlay, SJ Balogh, YH Nollet, WJ Palen, ME Power
Environmental science & technology 48 (17), 10128-10135, 2014
602014
Run-of-River hydropower and salmonids: potential effects and perspective on future research
P Gibeau, BM Connors, WJ Palen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74 (7), 1135-1149, 2017
542017
Compounding effects of climate change reduce population viability of a montane amphibian
AM Kissel, WJ Palen, ME Ryan, MJ Adams
Ecological Applications 29 (2), e01832, 2019
492019
Informing Canada’s commitment to biodiversity conservation: A science-based framework to help guide protected areas designation through Target 1 and beyond
LE Coristine, AL Jacob, R Schuster, SP Otto, NE Baron, NJ Bennett, ...
Facets 3 (1), 531-562, 2018
492018
Do bears facilitate transfer of salmon resources to aquatic macroinvertebrates?
M Winder, DE Schindler, JW Moore, SP Johnson, WJ Palen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 62 (10), 2285-2293, 2005
482005
Ocean circulation model predicts high genetic structure observed in a long‐lived pelagic developer
JM Sunday, I Popovic, WJ Palen, MGG Foreman, MW Hart
Molecular ecology 23 (20), 5036-5047, 2014
442014
Water clarity, maternal behavior, and physiology combine to eliminate UV radiation risk to amphibians in a montane landscape
WJ Palen, DE Schindler
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (21), 9701-9706, 2010
442010
Quantifying biodiversity trade-offs in the face of widespread renewable and unconventional energy development
VD Popescu, RG Munshaw, N Shackelford, F Montesino Pouzols, ...
Scientific reports 10 (1), 7603, 2020
392020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20