Παρακολούθηση
Eufemia Tinelli
Eufemia Tinelli
Post-Doc Fellow, Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
682007
Semantic-based Bluetooth-RFID interaction for advanced resource discovery in pervasive contexts
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Ruta, F Scioscia, E Tinelli
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 4 (1 …, 2008
322008
Automating competence management through non-standard reasoning
S Colucci, E Tinelli, E Di Sciascio, FM Donini
Engineering Applications of Artificial Intelligence 24 (8), 1368-1384, 2011
252011
IMPAKT: an innovative semantic-based skill management system exploiting standard SQL
E Tinelli, A Cascone, M Ruta, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
International Conference on Enterprise Information Systems 1, 224-229, 2009
212009
Embedding semantics in human resources management automation via SQL
E Tinelli, S Colucci, FM Donini, E Di Sciascio, S Giannini
Applied Intelligence 46, 952-982, 2017
182017
A System for Retrieving Top-k Candidates to Job Positions.
U Straccia, E Tinelli, S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio
Description Logics, 2009
182009
Semantic-based resource discovery, composition and substitution in IEEE 802.11 mobile ad hoc networks
M Ruta, G Zacheo, LA Grieco, T Di Noia, G Boggia, E Tinelli, P Camarda, ...
Wireless Networks 16, 1223-1251, 2010
162010
A ubiquitous knowledge-based system to enable RFID object discovery in smart environments
M Ruta, E Di Sciascio, G Piscitelli, F Scioscia
Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems 2 (3), 4, 2010
162010
Mini-ME matchmaker and reasoner for the Semantic Web of Things
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Innovations, Developments, and Applications of Semantic Web and Information …, 2018
142018
Semantic Web Information Management, chapter 19: Informative Top-k retrieval for advanced skill management
S Colucci, TD Noia, A Ragone, M Ruta, U Straccia, E Tinelli
R. De Virgilio et al., springer-verlag belin heidelberg edition, 449-476, 2010
92010
Informative top-k retrieval for advanced skill management
S Colucci, T Di Noia, A Ragone, M Ruta, U Straccia, E Tinelli
Semantic Web Information Management: A Model-Based Perspective, 449-476, 2010
82010
A semantic-based registry enabling discovery, composition and substitution of pervasive services
M Ruta, T Di Noia, E Di Sciascio, M Paolucci, F Scioscia, E Tinelli
Proceedings of the Seventh ACM International Workshop on Data Engineering …, 2008
82008
Knowledge compilation for automated team composition exploiting standard SQL
E Tinelli, S Colucci, E Di Sciascio, FM Donini
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1680-1685, 2012
72012
Semantic-based top-k retrieval for competence management
U Straccia, E Tinelli, S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio
Foundations of Intelligent Systems: 18th International Symposium, ISMIS 2009 …, 2009
72009
Large scale skill matching through knowledge compilation
E Tinelli, S Colucci, S Giannini, E Di Sciascio, FM Donini
Foundations of Intelligent Systems: 20th International Symposium, ISMIS 2012 …, 2012
62012
Top-k Retrieval for Automated Human Resource Management.
U Straccia, E Tinelli, T Di Noia, E Di Sciascio, S Colucci
SEBD, 161-168, 2009
62009
The ReCaS project: the Bari infrastructure
M Antonacci, R Bellotti, F Cafagna, M de Palma, D Diacono, G Donvito, ...
High Performance Scientific Computing Using Distributed Infrastructures …, 2017
52017
Complex networks and public funding: the case of the 2007-2013 Italian program
S Nicotri, E Tinelli, N Amoroso, E Garuccio, R Bellotti
EPJ Data Science 4, 1-19, 2015
52015
Knowledge compilation for core competence extraction in organizations
S Colucci, E Tinelli, S Giannini, E Di Sciascio, FM Donini
Business Information Systems: 16th International Conference, BIS 2013 …, 2013
52013
Finding informative commonalities in concept collections
S Colucci, E Di Sciascio, FM Donini, E Tinelli
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
52008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20