Παρακολούθηση
Georgiana-Diana Dumitriu (Gabur)
Georgiana-Diana Dumitriu (Gabur)
”Ion Ionescu de la Brad” Iași University of Life Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaiasi.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Grape pomace extract improves the in vitro and in vivo antioxidant properties of wines from sun light dried Pedro Ximénez grapes
D Dumitriu, RA Peinado, J Peinado, NL de Lerma
Journal of Functional Foods 17, 380-387, 2015
412015
Evaluation of aroma compounds in the process of wine ageing with oak chips
GD Dumitriu, C Teodosiu, I Gabur, VV Cotea, RA Peinado, ...
Foods 8 (12), 662, 2019
402019
Volatile and phenolic composition of red wines subjected to aging in oak cask of different toast degree during two periods of time
GD Dumitriu, NL de Lerma, CI Zamfir, VV Cotea, RA Peinado
Lwt 86, 643-651, 2017
382017
Effect of aging time, dosage and toasting level of oak chips on the color parameters, phenolic compounds and antioxidant activity of red wines (var. Fetească neagră)
GD Dumitriu, NL de Lerma, VV Cotea, CI Zamfir, RA Peinado
European Food Research and Technology 242, 2171-2180, 2016
312016
Volatilome fingerprint of red wines aged with chips or staves: Influence of the aging time and toasting degree
GD Dumitriu, RA Peinado, VV Cotea, NL de Lerma
Food Chemistry 310, 125801, 2020
232020
Heavy metals assessment in the major stages of winemaking: Chemometric analysis and impacts on human health and environment
GD Dumitriu, C Teodosiu, I Morosanu, O Plavan, I Gabur, VV Cotea
Journal of Food Composition and Analysis 100, 103935, 2021
192021
Study of the potential use of mesoporous nanomaterials as fining agent to prevent protein haze in white wines and its impact in major volatile aroma compounds and polyols
GD Dumitriu, NL de Lerma, CE Luchian, VV Cotea, RA Peinado
Food chemistry 240, 751-758, 2018
192018
Management of pesticides from vineyard to wines: Focus on wine safety and pesticides removal by emerging technologies
GD Dumitriu, C Teodosiu, VV Cotea
Grapes and Wine, 1-27, 2021
112021
Investigating six common pesticides residues and dietary risk assessment of Romanian wine varieties
GD Dumitriu Gabur, I Gabur, EI Cucolea, T Costache, D Rambu, VV Cotea, ...
Foods 11 (15), 2225, 2022
102022
Quantification of toxic metals during different winemaking stages
GD Dumitriu, C Teodosiu, I Morosanu, O Jitar, VV Cotea
BIO Web of Conferences 15, 02024, 2019
92019
Minor volatile compounds profiles of ‘aligoté’wines fermented with different yeast strains
F VARARU, J MORENO-GARCIA, J MORENO, M NICULAUA, B NECHITA, ...
Notulae Scientia Biologicae 7 (1), 123-128, 2015
92015
Alternative Winemaking Techniques to Improve the Content of Phenolic and Aromatic Compounds in Wines
GD Dumitriu (Gabur), C Teodosiu, I Gabur, VV Cotea, RA Peinado, ...
Agriculture 11 (3), 233, 2021
72021
Antioxidant activity, phenolic compounds and colour of red wines treated with new fining agents
GD Dumitriu, N López de Lerma, VV Cotea, RA Peinado
Vitis 57 (2), 61-68, 2018
72018
Pesticides identification and sustainable viticulture practices to reduce their use: an overview
S Tucker, GD Dumitriu, C Teodosiu
Molecules 27 (23), 8205, 2022
52022
Study of volatile compounds of Romanian red wines aged with oak chips
GDD Gabur, C Teodosiu, VV Cotea, RA Peinado, I Gabur, NL de Lerma
Environmental Engineering and Management Journal 19 (2), 229-234, 2020
52020
Characterization of'Fetească Neagră'red wines aged with oak staves: major volatile compounds, aromatic series and sensory analysis.
GD Dumitriu, VV Cotea, N López de Lerma, RA Peinado, C Teodosiu, ...
42018
Application of Mesoporous Materials as Fining Agents for Pedro Ximénez Wines
GD Dumitriu, N Lopez de Lerma, VV Cotea, RA Peinado
Advances in Food Science and Engineering 2 (1), 23-29, 2018
22018
Mesoporous materials as fining agents in variety Cabernet Sauvignon wines
GD Dumitriu, VV Cotea, RA Peinado, NL de Lerma, CE Luchian, ...
BIO Web of Conferences 7, 02011, 2016
22016
Metabolomics of Red Wines Aged Traditionally, with Chips or Staves
GD Dumitriu, F Sánchez-Suárez, RA Peinado, VV Cotea, NL de Lerma, ...
Foods 13 (2), 196, 2024
12024
Phenotypic Analysis of Vegetal Genetic Resources Bank “Mihai Cristea” Suceava Germplasm in North-East Romanian Field Conditions
I Gabur, T Sârbu, GD Gabur, V Simioniuc, D Murariu, DP Simioniuc
2022 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 01-04, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20