Παρακολούθηση
Irene Viola
Irene Viola
Tenure-track researcher, CWI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparison and evaluation of light field image coding approaches
I Viola, M Řeřábek, T Ebrahimi
IEEE Journal of selected topics in signal processing 11 (7), 1092-1106, 2017
842017
A comprehensive study of the rate-distortion performance in MPEG point cloud compression
E Alexiou, I Viola, TM Borges, TA Fonseca, RL De Queiroz, T Ebrahimi
APSIPA Transactions on Signal and Information Processing 8, 2019
612019
Objective and subjective evaluation of light field image compression algorithms
I Viola, M Řeřábek, T Bruylants, P Schelkens, F Pereira, T Ebrahimi
2016 Picture Coding Symposium (PCS), 1-5, 2016
532016
VALID: Visual quality assessment for light field images dataset
I Viola, T Ebrahimi
2018 Tenth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2018
382018
A color-based objective quality metric for point cloud contents
I Viola, S Subramanyam, P Cesar
2020 Twelfth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2020
322020
A graph learning approach for light field image compression
I Viola, HP Maretic, P Frossard, T Ebrahimi
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 126-137, 2018
312018
Comparing the quality of highly realistic digital humans in 3dof and 6dof: A volumetric video case study
S Subramanyam, J Li, I Viola, P Cesar
2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 127-136, 2020
272020
A new approach to subjectively assess quality of plenoptic content
I Viola, M Řeřábek, T Ebrahimi
Applications of Digital Image Processing XXXIX 9971, 287-299, 2016
252016
A reduced reference metric for visual quality evaluation of point cloud contents
I Viola, P Cesar
IEEE Signal Processing Letters 27, 1660-1664, 2020
232020
Quality assessment of compression solutions for ICIP 2017 Grand Challenge on light field image coding
I Viola, T Ebrahimi
2018 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2018
192018
Impact of interactivity on the assessment of quality of experience for light field content
I Viola, M Řeřábek, T Ebrahimi
2017 Ninth International Conference on Quality of Multimedia Experience …, 2017
182017
Subjective Evaluation of Visual Quality and Simulator Sickness of Short 360 degrees Videos: ITU-T Rec. P. 919
J Gutierrez, P Perez, M Orduna, A Singla, C Cortes, P Mazumdar, I Viola, ...
IEEE transactions on multimedia 24, 3087-3100, 2022
162022
Light field compression using translation-assisted view estimation
B Hériard-Dubreuil, I Viola, T Ebrahimi
2019 Picture Coding Symposium (PCS), 1-5, 2019
132019
User centered adaptive streaming of dynamic point clouds with low complexity tiling
S Subramanyam, I Viola, A Hanjalic, P Cesar
Proceedings of the 28th ACM international conference on multimedia, 3669-3677, 2020
112020
A new framework for interactive quality assessment with application to light field coding
I Viola, T Ebrahimi
Applications of digital image processing XL 10396, 282-298, 2017
102017
Overview of the JPEG XS core coding system subjective evaluations
A Willème, S Mahmoudpour, I Viola, K Fliegel, J Pospíšil, T Ebrahimi, ...
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 512-523, 2018
72018
Influence of Narrative Elements on User Behaviour in Photorealistic Social VR
S Rossi, I Viola, J Jansen, S Subramanyam, L Toni, P Cesar
Proceedings of the International Workshop on Immersive Mixed and Virtual …, 2021
62021
A comprehensive framework for visual quality assessment of light field tensor displays
I Viola, K Takahashi, T Fujii, T Ebrahimi
Electronic Imaging 2019 (10), 310-1-310-7, 2019
52019
Overview and Benchmarking summary for the ICIP 2016 Compression Challenge
E Alexiou, I Viola, L Krasula, T Richter, T Bruylants, A Pinheiro, K Fliegel, ...
23rd International Conference on Image Processing, 2016
52016
CWIPC-SXR: Point Cloud dynamic human dataset for Social XR
I Reimat, E Alexiou, J Jansen, I Viola, S Subramanyam, P Cesar
Proceedings of the 12th ACM Multimedia Systems Conference, 300-306, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20