Παρακολούθηση
J P Lewis
J P Lewis
Google Research and Victoria University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα computer.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A database and evaluation methodology for optical flow
S Baker, D Scharstein, JP Lewis, S Roth, MJ Black, R Szeliski
International journal of computer vision 92 (1), 1-31, 2011
29872011
Fast Normalized Cross-Correlation
JP Lewis
technical report, http://scribblethink.org/Work/nvisionInterface/nip.pdf, 1995
2221*1995
Fast Template Matching
JP Lewis
Vision Interface, 120-123, 1995
1219*1995
Pose space deformation: a unified approach to shape interpolation and skeleton-driven deformation
JP Lewis, M Cordner, N Fong
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
11272000
Learning Optical Flow
D Sun, L Roth, Stefan, J P., M and Black
European Conference on Computer VIsion (ECCV), 2008
3522008
Algorithms for solid noise synthesis
JP Lewis
Proceedings of the 16th annual conference on Computer graphics and …, 1989
3131989
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
D Balduzzi, M Frean, L Leary, JP Lewis, KWD Ma, B McWilliams
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
3062017
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
BMW David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, JP Lewis, Kurt Wan-Duo Ma
International conference on machine learning (ICML), 2017
306*2017
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
BMW David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, J.P. Lewis, Kurt Wan-Duo Ma
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
306*2017
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
BMW David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, JP Lewis, Kurt Wan-Duo Ma
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
306*2017
Universal capture: image-based facial animation for The Matrix Reloaded
G Borshukov, D Piponi, O Larsen, JP Lewis, C Tempelaar-Lietz
ACM SIGGRAPH 2003 Sketches & Applications, 1-1, 2003
240*2003
Practice and theory of blendshape facial models.
JP Lewis, K Anjyo, T Rhee, M Zhang, FH Pighin, Z Deng
Eurographics (State of the Art Reports) 1 (8), 2, 2014
2302014
Selecting good views of high‐dimensional data using class consistency
M Sips, B Neubert, JP Lewis, P Hanrahan
Computer Graphics Forum 28 (3), 831-838, 2009
2172009
Videoconference system using a virtual camera image
JP Lewis, MA Ott, IJ Cox
US Patent 5,359,362, 1994
2051994
Generalized stochastic subdivision
JP Lewis
ACM Transactions on Graphics (TOG) 6 (3), 167-190, 1987
2031987
A survey of procedural noise functions
A Lagae, S Lefebvre, R Cook, T DeRose, G Drettakis, DS Ebert, JP Lewis, ...
Computer Graphics Forum 29 (8), 2579-2600, 2010
1822010
Automated lip-synch and speech synthesis for character animation
JP Lewis, FI Parke
ACM SIGCHI Bulletin 17 (SI), 143-147, 1986
1751986
Texture synthesis for digital painting
JP Lewis
Proceedings of the 11th annual conference on Computer graphics and …, 1984
1441984
Nasa neural articulated shape approximation
B Deng, JP Lewis, T Jeruzalski, G Pons-Moll, G Hinton, M Norouzi, ...
European Conference on Computer Vision, 612-628, 2020
1412020
Realistic human face rendering for" The Matrix Reloaded"
G Borshukov, JP Lewis
ACM Siggraph 2005 Courses, 13-es, 2005
1412005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20