Παρακολούθηση
J P Lewis
J P Lewis
NVIDIA Research and Victoria University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα computer.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A database and evaluation methodology for optical flow
S Baker, D Scharstein, JP Lewis, S Roth, MJ Black, R Szeliski
International journal of computer vision 92, 1-31, 2011
31922011
Fast Normalized Cross-Correlation
JP Lewis
technical report, http://scribblethink.org/Work/nvisionInterface/nip.pdf, 1995
2372*1995
Fast Template Matching
JP Lewis
Vision Interface, 120-123, 1995
12591995
Pose space deformation: a unified approach to shape interpolation and skeleton-driven deformation
JP Lewis, M Cordner, N Fong
Seminal Graphics Papers: Pushing the Boundaries, Volume 2, 811-818, 2023
12082023
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
D Balduzzi, M Frean, L Leary, JP Lewis, KWD Ma, B McWilliams
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
3962017
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
BMW David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, JP Lewis, Kurt Wan-Duo Ma
International conference on machine learning (ICML), 2017
396*2017
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
BMW David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, J.P. Lewis, Kurt Wan-Duo Ma
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
396*2017
The Shattered Gradients Problem: If resnets are the answer, then what is the question?
BMW David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, JP Lewis, Kurt Wan-Duo Ma
International Conference on Machine Learning (ICML), 2017
396*2017
Learning Optical Flow
D Sun, L Roth, Stefan, J P., M and Black
European Conference on Computer VIsion (ECCV), 2008
3732008
Algorithms for solid noise synthesis
JP Lewis
Proceedings of the 16th annual conference on Computer graphics and …, 1989
3371989
Practice and theory of blendshape facial models.
JP Lewis, K Anjyo, T Rhee, M Zhang, FH Pighin, Z Deng
Eurographics (State of the Art Reports) 1 (8), 2, 2014
2792014
Universal capture: image-based facial animation for The Matrix Reloaded
G Borshukov, D Piponi, O Larsen, JP Lewis, C Tempelaar-Lietz
ACM SIGGRAPH 2003 Sketches & Applications, 1-1, 2003
252*2003
Selecting good views of high‐dimensional data using class consistency
M Sips, B Neubert, JP Lewis, P Hanrahan
Computer Graphics Forum 28 (3), 831-838, 2009
2302009
Videoconference system using a virtual camera image
JP Lewis, MA Ott, IJ Cox
US Patent 5,359,362, 1994
2241994
A survey of procedural noise functions
A Lagae, S Lefebvre, R Cook, T DeRose, G Drettakis, DS Ebert, JP Lewis, ...
Computer Graphics Forum 29 (8), 2579-2600, 2010
2222010
Generalized stochastic subdivision
JP Lewis
ACM Transactions on Graphics (TOG) 6 (3), 167-190, 1987
2201987
Nasa neural articulated shape approximation
B Deng, JP Lewis, T Jeruzalski, G Pons-Moll, G Hinton, M Norouzi, ...
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
2162020
Automated lip-synch and speech synthesis for character animation
JP Lewis, FI Parke
ACM SIGCHI Bulletin 17 (SI), 143-147, 1986
1821986
Skinning: Real-time shape deformation (full text not available)
A Jacobson, Z Deng, L Kavan, JP Lewis
ACM SIGGRAPH 2014 Courses, 1-1, 2014
1582014
Texture synthesis for digital painting
JP Lewis
Proceedings of the 11th annual conference on Computer graphics and …, 1984
1581984
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20