Παρακολούθηση
Christopher Geib
Christopher Geib
Principal Researcher, SIFT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα planrec.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
System and method for automated monitoring, recognizing, supporting, and responding to the behavior of an actor
C Miller, W Dewing, K Haigh, D Toms, R Whillock, C Geib, S Metz, ...
US Patent App. 10/341,335, 2004
3312004
Plan, activity, and intent recognition: Theory and practice
G Sukthankar, C Geib, HH Bui, D Pynadath, RP Goldman
Newnes, 2014
2992014
A probabilistic plan recognition algorithm based on plan tree grammars
CW Geib, RP Goldman
Artificial Intelligence 173 (11), 1101-1132, 2009
2872009
Plan recognition in intrusion detection systems
CW Geib, RP Goldman
Proceedings DARPA Information Survivability Conference and Exposition II …, 2001
2802001
The meaning of action: A review on action recognition and mapping
V Krüger, D Kragic, A Ude, C Geib
Advanced robotics 21 (13), 1473-1501, 2007
2322007
Object–action complexes: Grounded abstractions of sensory–motor processes
N Krüger, C Geib, J Piater, R Petrick, M Steedman, F Wörgötter, A Ude, ...
Robotics and Autonomous Systems 59 (10), 740-757, 2011
2112011
A new model of plan recognition
RP Goldman, CW Geib, CA Miller
arXiv preprint arXiv:1301.6700, 2013
2052013
Skeptical system
SA Harp, CW Geib
US Patent 7,421,738, 2008
1602008
Information modeling for intrusion report aggregation
RP Goldman, W Heimerdinger, SA Harp, CW Geib, V Thomas, RL Carter
Proceedings DARPA Information Survivability Conference and Exposition II …, 2001
1112001
A constraint-based approach to preference elicitation and decision making
C Boutilier, R Brafman, C Geib, D Poole
AAAI spring symposium on qualitative decision theory, 19-28, 1997
1091997
Instructions, intentions and expectations
B Webber, N Badler, B Di Eugenio, C Geib, L Levison, M Moore
Artificial Intelligence 73 (1-2), 253-269, 1995
1071995
Object action complexes as an interface for planning and robot control
C Geib, K Mourao, R Petrick, N Pugeault, M Steedman, N Krueger, ...
IEEE-RAS Humanoids-06 Workshop: Towards Cognitive Humanoid Robots, 2006
962006
On Natural Language Processing and Plan Recognition.
CW Geib, M Steedman
IJCAI 7, 1612-1617, 2007
952007
Delaying Commitment in Plan Recognition Using Combinatory Categorial Grammars.
CW Geib
IJCAI, 1702-1707, 2009
862009
Partial observability and probabilistic plan/goal recognition
CW Geib, RP Goldman
Proceedings of the International workshop on modeling other agents from …, 2005
832005
Prioritized Goal Decomposition of Markov Decision Processes: Toward a Synthesis of Classical and Decision Theoretic Planning.
C Boutilier, RI Brafman, C Geib
IJCAI, 1156-1162, 1997
831997
A New Probabilistic Plan Recognition Algorithm Based on String Rewriting.
CW Geib, J Maraist, RP Goldman
ICAPS, 91-98, 2008
652008
An open agent architecture for assisting elder independence
KZ Haigh, J Phelps, CW Geib
Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents …, 2002
642002
Structured Reachability Analysis for Markov Decision Processes.
C Boutilier, RI Brafman, CW Geib
UAI 98, 24-26, 1998
611998
Probabilistic Plan Recognition for Hostile Agents.
CW Geib, RP Goldman
FLAIRS, 580-584, 2001
602001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20