Παρακολούθηση
Cyrus Shahabi
Cyrus Shahabi
Professor of Computer Science, University of Southern California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diffusion convolutional recurrent neural network: Data-driven traffic forecasting
Y Li, R Yu, C Shahabi, Y Liu
arXiv preprint arXiv:1707.01926, 2017
17452017
Challenges and opportunities with Big Data 2011-1
D Agrawal, P Bernstein, E Bertino, S Davidson, U Dayal, M Franklin, ...
16322011
Big data and its technical challenges
HV Jagadish, J Gehrke, A Labrinidis, Y Papakonstantinou, JM Patel, ...
Communications of the ACM 57 (7), 86-94, 2014
12442014
Private queries in location based services: anonymizers are not necessary
G Ghinita, P Kalnis, A Khoshgozaran, C Shahabi, KL Tan
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
10162008
Voronoi-based k nearest neighbor search for spatial network databases
M Kolahdouzan, C Shahabi
Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data …, 2004
7222004
Knowledge discovery from users web-page navigation
C Shahabi, AM Zarkesh, J Adibi, V Shah
Proceedings Seventh International Workshop on Research Issues in Data …, 1997
5651997
Geocrowd: enabling query answering with spatial crowdsourcing
L Kazemi, C Shahabi
Proceedings of the 20th international conference on advances in geographic …, 2012
5262012
Crowd sensing of traffic anomalies based on human mobility and social media
B Pan, Y Zheng, D Wilkie, C Shahabi
Proceedings of the 21st ACM SIGSPATIAL international conference on advances …, 2013
4542013
The spatial skyline queries
M Sharifzadeh, C Shahabi
Proceedings of the 32nd international conference on Very large data bases …, 2006
4042006
Blind evaluation of nearest neighbor queries using space transformation to preserve location privacy
A Khoshgozaran, C Shahabi
International symposium on spatial and temporal databases, 239-257, 2007
3892007
A PCA-based similarity measure for multivariate time series
K Yang, C Shahabi
Proceedings of the 2nd ACM international workshop on Multimedia databases, 65-74, 2004
3772004
Deep learning: A generic approach for extreme condition traffic forecasting
R Yu, Y Li, C Shahabi, U Demiryurek, Y Liu
Proceedings of the 2017 SIAM international Conference on Data Mining, 777-785, 2017
3742017
A framework for protecting worker location privacy in spatial crowdsourcing
H To, G Ghinita, C Shahabi
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (10), 919-930, 2014
3702014
A road network embedding technique for k-nearest neighbor search in moving object databases
C Shahabi, MR Kolahdouzan, M Sharifzadeh
Proceedings of the 10th ACM international symposium on advances in …, 2002
2872002
The optimal sequenced route query
M Sharifzadeh, M Kolahdouzan, C Shahabi
The VLDB journal 17 (4), 765-787, 2008
2512008
Feature subset selection and feature ranking for multivariate time series
H Yoon, K Yang, C Shahabi
IEEE transactions on knowledge and data engineering 17 (9), 1186-1198, 2005
2492005
The clustered aggregation (cag) technique leveraging spatial and temporal correlations in wireless sensor networks
S Yoon, C Shahabi
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 3 (1), 3-es, 2007
2432007
Alternative solutions for continuous k nearest neighbor queries in spatial network databases
MR Kolahdouzan, C Shahabi
GeoInformatica 9 (4), 321-341, 2005
2182005
Wspds: Web services peer-to-peer discovery service
F Banaei-Kashani, CC Chen, C Shahabi
Proceedings of the International Conference on Internet Computing, 733-743, 2004
2162004
Maximizing the number of worker's self-selected tasks in spatial crowdsourcing
D Deng, C Shahabi, U Demiryurek
Proceedings of the 21st acm sigspatial international conference on advances …, 2013
2052013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20