Παρακολούθηση
Fridolin Krausmann
Fridolin Krausmann
University of Natural Resources & Life Sciences, Vienna (BOKU), Department of Economics and Social
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα boku.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantifying and mapping the human appropriation of net primary production in earth's terrestrial ecosystems
H Haberl, KH Erb, F Krausmann, V Gaube, A Bondeau, C Plutzar, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (31), 12942-12947, 2007
2847*2007
Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century
F Krausmann, S Gingrich, N Eisenmenger, KH Erb, H Haberl, ...
Ecological economics 68 (10), 2696-2705, 2009
13482009
How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European Union and the world in 2005
W Haas, F Krausmann, D Wiedenhofer, M Heinz
Journal of industrial ecology 19 (5), 765-777, 2015
9352015
Global human appropriation of net primary production doubled in the 20th century
F Krausmann, KH Erb, S Gingrich, H Haberl, A Bondeau, V Gaube, ...
Proceedings of the national academy of sciences 110 (25), 10324-10329, 2013
6082013
Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth
International Resource Panel, ...
UNEP/Earthprint, 2011
594*2011
Methodology and indicators of economy‐wide material flow accounting: State of the art and reliability across sources
M Fischer‐Kowalski, F Krausmann, S Giljum, S Lutter, A Mayer, ...
Journal of Industrial Ecology 15 (6), 855-876, 2011
5412011
A socio‐metabolic transition towards sustainability? Challenges for another Great Transformation
H Haberl, M Fischer‐Kowalski, F Krausmann, J Martinez‐Alier, ...
Sustainable development 19 (1), 1-14, 2011
5102011
How to calculate and interpret ecological footprints for long periods of time: the case of Austria 1926–1995
H Haberl, KH Erb, F Krausmann
Ecological economics 38 (1), 25-45, 2001
5072001
Progress towards sustainability? What the conceptual framework of material and energy flow accounting (MEFA) can offer
H Haberl, M Fischer-Kowalski, F Krausmann, H Weisz, V Winiwarter
Land use policy 21 (3), 199-213, 2004
5002004
Socioeconomic legacy yields an invasion debt
F Essl, S Dullinger, W Rabitsch, PE Hulme, K Hülber, V Jarošík, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 203-207, 2011
4922011
Calculating national and global ecological footprint time series: resolving conceptual challenges
M Wackernagel, C Monfreda, NB Schulz, KH Erb, H Haberl, F Krausmann
Land use policy 21 (3), 271-278, 2004
4532004
Global socioeconomic material stocks rise 23-fold over the 20th century and require half of annual resource use
F Krausmann, D Wiedenhofer, C Lauk, W Haas, H Tanikawa, T Fishman, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (8), 1880-1885, 2017
4312017
Global patterns of socioeconomic biomass flows in the year 2000: A comprehensive assessment of supply, consumption and constraints
F Krausmann, KH Erb, S Gingrich, C Lauk, H Haberl
Ecological economics 65 (3), 471-487, 2008
4292008
The global sociometabolic transition: past and present metabolic profiles and their future trajectories
F Krausmann, M Fischer‐Kowalski, H Schandl, N Eisenmenger
Journal of Industrial ecology 12 (5‐6), 637-656, 2008
4242008
Global patterns of materials use: A socioeconomic and geophysical analysis
JK Steinberger, F Krausmann, N Eisenmenger
Ecological Economics 69 (5), 1148-1158, 2010
3942010
The physical economy of the European Union: Cross-country comparison and determinants of material consumption
H Weisz, F Krausmann, C Amann, N Eisenmenger, KH Erb, K Hubacek, ...
Ecological Economics 58 (4), 676-698, 2006
3362006
The global metabolic transition: Regional patterns and trends of global material flows, 1950–2010
A Schaffartzik, A Mayer, S Gingrich, N Eisenmenger, C Loy, F Krausmann
Global Environmental Change 26, 87-97, 2014
3342014
Global material flows and resource productivity: forty years of evidence
H Schandl, M Fischer‐Kowalski, J West, S Giljum, M Dittrich, ...
Journal of Industrial Ecology 22 (4), 827-838, 2018
3242018
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010
MR Jepsen, T Kuemmerle, D Müller, K Erb, PH Verburg, H Haberl, ...
Land use policy 49, 53-64, 2015
3142015
Land-use change and socio-economic metabolism in Austria—Part I: driving forces of land-use change: 1950–1995
F Krausmann, H Haberl, NB Schulz, KH Erb, E Darge, V Gaube
Land use policy 20 (1), 1-20, 2003
3142003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20