Παρακολούθηση
Eyal Ronen
Eyal Ronen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tauex.tau.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IoT goes nuclear: Creating a ZigBee chain reaction
E Ronen, A Shamir, AO Weingarten, C O’Flynn
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 195-212, 2017
5862017
Extended functionality attacks on IoT devices: The case of smart lights
E Ronen, A Shamir
2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 3-12, 2016
2482016
Dragonblood: Analyzing the Dragonfly Handshake of WPA3 and EAP-pwd
M Vanhoef, E Ronen
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 517-533, 2020
112*2020
A simple explanation for the existence of adversarial examples with small hamming distance
A Shamir, I Safran, E Ronen, O Dunkelman
arXiv preprint arXiv:1901.10861, 2019
692019
The 9 lives of bleichenbacher's cat: New cache attacks on tls implementations
E Ronen, R Gillham, D Genkin, A Shamir, D Wong, Y Yarom
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 435-452, 2019
582019
Improved key recovery attacks on reduced-round AES with practical data and memory complexities
A Bar-On, O Dunkelman, N Keller, E Ronen, A Shamir
Journal of Cryptology 33 (3), 1003-1043, 2020
562020
Pseudorandom black swans: Cache attacks on CTR_DRBG
S Cohney, A Kwong, S Paz, D Genkin, N Heninger, E Ronen, Y Yarom
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1241-1258, 2020
312020
The retracing boomerang attack
O Dunkelman, N Keller, E Ronen, A Shamir
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2020
292020
Pseudo constant time implementations of TLS are only pseudo secure
E Ronen, KG Paterson, A Shamir
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
272018
SPHINCS+ C
A Hulsing, E Ronen
242019
How to (not) share a password: Privacy preserving protocols for finding heavy hitters with adversarial behavior
M Naor, B Pinkas, E Ronen
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
182019
Hashomer-a proposal for a privacy-preserving bluetooth based contact tracing scheme for hamagen
B Pinkas, E Ronen
Retrieved May 9, 2020, 2020
17*2020
Spook. js: Attacking chrome strict site isolation via speculative execution
A Agarwal, S O’Connell, J Kim, S Yehezkel, D Genkin, E Ronen, Y Yarom
43rd IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P’22), 2022
82022
Trust Dies in Darkness: Shedding Light on Samsung's TrustZone Keymaster Design.
A Shakevsky, E Ronen, A Wool
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2022, 208, 2022
62022
Tight bounds on online checkpointing algorithms
A Bar-On, I Dinur, O Dunkelman, R Hod, N Keller, E Ronen, A Shamir
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 16 (3), 1-22, 2020
4*2020
CHIP and CRISP: Protecting All Parties Against Compromise through Identity-Binding PAKEs
C Cremers, M Naor, S Paz, E Ronen
CRYPTO 2022, 2022
3*2022
Practical (Post-Quantum) Key Combiners from One-Wayness and Applications to TLS
N Aviram, B Dowling, I Komargodski, KG Paterson, E Ronen, E Yogev
Cryptology ePrint Archive, 2022
22022
Error Resilient Space Partitioning (Invited Talk)
O Dunkelman, Z Geyzel, C Keller, N Keller, E Ronen, A Shamir, ...
48th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP …, 2021
22021
Three third generation attacks on the format preserving encryption scheme FF3
O Amon, O Dunkelman, N Keller, E Ronen, A Shamir
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2021
12021
Quantum Time/Memory/Data Tradeoff Attacks
O Dunkelman, N Keller, E Ronen, A Shamir
Cryptology ePrint Archive, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20