Παρακολούθηση
Krishna Kummamuru
Krishna Kummamuru
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα accenture.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genetic K-means algorithm
K Krishna, MN Murty
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 29 …, 1999
19271999
A hierarchical monothetic document clustering algorithm for summarization and browsing search results
K Kummamuru, R Lotlikar, S Roy, K Singal, R Krishnapuram
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 658-665, 2004
2682004
Fuzzy co-clustering of documents and keywords
K Kummamuru, A Dhawale, R Krishnapuram
The 12th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 2003. FUZZ'03. 2 …, 2003
2032003
Interactive multimedia virtual classes requiring small online network bandwidth
A Aggarwal, R Ananthanaratanan, V Bansal, K Kummamuru, PA Mittal, ...
US Patent 6,381,444, 2002
1422002
Managing a cluster of networked resources and resource groups using rule-base constraints in a scalable clustering environment
SA Fakhouri, WF Jerome, K Kummamuru, VK Naik, JA Pershing Jr, ...
US Patent 7,464,147, 2008
1312008
Semisupervised clustering with metric learning using relative comparisons
N Kumar, K Kummamuru
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (4), 496-503, 2008
1112008
Decision based system for managing distributed resources and modeling the global optimization problem
SA Fakhouri, WF Jerome, K Kummamuru, VK Naik, JA Pershing Jr, ...
US Patent 8,140,523, 2012
1092012
Clustering data including those with asymmetric relationships
K Kummamuru, R Krishnapuram, PK Dubey
US Patent 6,925,460, 2005
712005
A matrix density based algorithm to hierarchically co-cluster documents and words
B Mandhani, S Joshi, K Kummamuru
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 511-518, 2003
662003
Targeting customers
V Jain, R Krishnapuram, K Kummamuru
US Patent App. 10/144,125, 2003
542003
Vector quantization using genetic k-means algorithm for image compression
K Krishna, KR Ramakrishnan, MAL Thathachar
Proceedings of ICICS, 1997 International Conference on Information …, 1997
541997
Method for organizing semi-structured data into a taxonomy, based on tag-separated clustering
K Kummamuru, P Kankar
US Patent 7,502,765, 2009
472009
Generating language sections from tabular data
AP Bohra, K Kummamuru, A Pikovsky, S Sahu
US Patent 9,977,780, 2018
452018
Automatic taxonomy generation: Issues and possibilities
R Krishnapuram, K Kummamuru
International Fuzzy Systems Association World Congress, 52-63, 2003
442003
A clustering algorithm for asymmetrically related data with applications to text mining
K Krishna, R Krishnapuram
Proceedings of the tenth international conference on Information and …, 2001
422001
User experience using social and financial information
JN Eisen, K Kummamuru, T Sharma, R Tejwani
US Patent App. 15/041,458, 2017
352017
Generating language sections from tabular data
AP Bohra, K Kummamuru, A Pikovsky, S Sahu
US Patent 9,984,070, 2018
342018
Efficient online top-k retrieval with arbitrary similarity measures
PM Deshpande, D P, K Kummamuru
Proceedings of the 11th international conference on Extending database …, 2008
332008
Barrier movement control for mid-travel barrier movement start
JJ Fitzgibbon
US Patent 6,833,681, 2004
33*2004
Automatically generating test/training questions and answers through pattern based analysis and natural language processing techniques on the given corpus for quick domain …
NG Balani, AP Bohra, K Kummamuru
US Patent 10,339,453, 2019
322019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20