Παρακολούθηση
Peter Henry
Peter Henry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RGB-D mapping: Using Kinect-style depth cameras for dense 3D modeling of indoor environments
P Henry, M Krainin, E Herbst, X Ren, D Fox
The international journal of Robotics Research 31 (5), 647-663, 2012
14512012
RGB-D mapping: Using depth cameras for dense 3D modeling of indoor environments
P Henry, M Krainin, E Herbst, X Ren, D Fox
Experimental robotics, 477-491, 2014
12332014
End-to-end learning of geometry and context for deep stereo regression
A Kendall, H Martirosyan, S Dasgupta, P Henry, R Kennedy, A Bachrach, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 66-75, 2017
9442017
Visual odometry and mapping for autonomous flight using an RGB-D camera
AS Huang, A Bachrach, P Henry, M Krainin, D Maturana, D Fox, N Roy
Robotics research, 235-252, 2017
8842017
Learning to navigate through crowded environments
P Henry, C Vollmer, B Ferris, D Fox
2010 IEEE international conference on robotics and automation, 981-986, 2010
2812010
Manipulator and object tracking for in-hand 3d object modeling
M Krainin, P Henry, X Ren, D Fox
The International Journal of Robotics Research 30 (11), 1311-1327, 2011
2122011
Interactive 3D modeling of indoor environments with a consumer depth camera
H Du, P Henry, X Ren, M Cheng, DB Goldman, SM Seitz, D Fox
Proceedings of the 13th international conference on Ubiquitous computing, 75-84, 2011
2072011
Estimation, planning, and mapping for autonomous flight using an RGB-D camera in GPS-denied environments
A Bachrach, S Prentice, R He, P Henry, AS Huang, M Krainin, D Maturana, ...
The International Journal of Robotics Research 31 (11), 1320-1343, 2012
1842012
Patch volumes: Segmentation-based consistent mapping with rgb-d cameras
P Henry, D Fox, A Bhowmik, R Mongia
2013 International Conference on 3D Vision-3DV 2013, 398-405, 2013
982013
Toward object discovery and modeling via 3-d scene comparison
E Herbst, P Henry, X Ren, D Fox
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2623-2629, 2011
892011
Toward online 3-d object segmentation and mapping
E Herbst, P Henry, D Fox
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3193-3200, 2014
512014
Manipulator and object tracking for in hand model acquisition
M Krainin, P Henry, X Ren, D Fox
Proceedings, IEEE International Conference on Robots and Automation, 1817-1824, 2010
462010
Image space motion planning of an autonomous vehicle
RD Kennedy, PB Henry, H Martirosyan, JL Zhu, AG Bachrach, AP Bry
US Patent 10,599,161, 2020
192020
Roof scan using unmanned aerial vehicle
P Henry, J Zhu, B Richman, H Zheng, H Martirosyan, M Donahoe, ...
US Patent 11,455,895, 2022
112022
Aerial vehicle smart landing
KM Holtz, H Martirosyan, JL Zhu, AP Bry, MJ Donahoe, AG Bachrach, ...
US Patent 11,242,144, 2022
52022
Patch volumes: Multiple fusion volumes for consistent RGB-D modeling
P Henry, D Fox, A Bhowmik, R Mongia
RSS workshop on RGB-D: Advanced reasoning with depth cameras, Berlin, Germany, 2013
42013
Visual navigation for micro air vehicles
A Bachrach, AS Huang, D Maturana, P Henry, M Krainin, D Fox, N Roy
22011
Unmanned aerial vehicle with virtual un-zoomed imaging
PB Henry, H Martirosyan, AG Bachrach, C Godard, AP Bry, RD Kennedy
US Patent App. 17/373,097, 2022
12022
Performing 3d reconstruction via an unmanned aerial vehicle
P Henry, J Zhu, B Richman, H Zheng, H Martirosyan, M Donahoe, ...
US Patent App. 17/174,585, 2021
12021
Voronoi Treemaps in D3
P Henry, P Vines
University of Washington, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20