Παρακολούθηση
Despoina Chatzakou
Despoina Chatzakou
Postdoctoral Researcher at Information Technologies Institute (ITI), CERTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large scale crowdsourcing and characterization of twitter abusive behavior
AM Founta, C Djouvas, D Chatzakou, I Leontiadis, J Blackburn, ...
Twelfth International AAAI Conference on Web and Social Media, 2018
7012018
Mean birds: Detecting aggression and bullying on twitter
D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the 2017 ACM on Web Science Conference, 13-22, 2017
4972017
A unified deep learning architecture for abuse detection
AM Founta, D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, A Vakali, I Leontiadis
Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science, 105-114, 2019
2532019
Detecting cyberbullying and cyberaggression in social media
D Chatzakou, I Leontiadis, J Blackburn, ED Cristofaro, G Stringhini, ...
ACM Transactions on the Web (TWEB) 13 (3), 1-51, 2019
1252019
Measuring# GamerGate: A Tale of Hate, Sexism, and Bullying
D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion …, 2017
1232017
Hate is not binary: Studying abusive behavior of# gamergate on twitter
D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the 28th ACM conference on hypertext and social media, 65-74, 2017
982017
A conceptual enterprise architecture framework for smart cities: A survey based approach
G Kakarontzas, L Anthopoulos, D Chatzakou, A Vakali
e-Business (ICE-B), 2014 11th International Conference on, 47-54, 2014
752014
Retweeting activity on twitter: Signs of deception
M Giatsoglou, D Chatzakou, N Shah, C Faloutsos, A Vakali
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 19th Pacific-Asia …, 2015
652015
CityPulse: A platform prototype for smart city social data mining
M Giatsoglou, D Chatzakou, V Gkatziaki, A Vakali, L Anthopoulos
Journal of the Knowledge Economy 7 (2), 344-372, 2016
572016
Experience of emotion in face to face and computer-mediated social interactions: An event sampling study
K Kafetsios, D Chatzakou, N Tsigilis, A Vakali
Computers in Human Behavior 76, 287-293, 2017
512017
Harvesting Opinions and Emotions from social media textual resources
D Chatzakou, A Vakali
IEEE Internet Computing, 46-50, 2015
472015
ND-Sync: Detecting Synchronized Fraud Activities
M Giatsoglou, D Chatzakou, N Shah, A Beutel, C Faloutsos, A Vakali
Advances in Knowledge Discovery and Data Mining: 19th Pacific-Asia …, 2015
472015
Detecting Variation of Emotions in Online Activities
D Chatzakou, A Vakali, K Kafetsios
Expert Systems with Applications, 2017
452017
Detecting Aggressors and Bullies on Twitter
D Chatzakou, N Kourtellis, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion …, 2017
362017
Requirements and architecture design principles for a smart city experiment with sensor and social networks integration
C Samaras, A Vakali, M Giatsoglou, D Chatzakou, L Angelis
Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, 327-334, 2013
252013
Micro-blogging content analysis via emotionally-driven clustering
D Chatzakou, V Koutsonikola, A Vakali, K Kafetsios
Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII), 2013 Humaine …, 2013
252013
Change Point Detection in Terrorism-Related Online Content Using Deep Learning Derived Indicators
O Theodosiadou, K Pantelidou, N Bastas, D Chatzakou, T Tsikrika, ...
Information 12 (7), 274, 2021
172021
Community detection in social media by leveraging interactions and intensities
M Giatsoglou, D Chatzakou, A Vakali
Web Information Systems Engineering–WISE 2013, 57-72, 2013
142013
Modeling aggression propagation on social media
C Terizi, D Chatzakou, E Pitoura, P Tsaparas, N Kourtellis
Online Social Networks and Media 24, 100137, 2021
132021
DynamiCITY: Revealing city dynamics from citizens social media broadcasts
V Gkatziaki, M Giatsoglou, D Chatzakou, A Vakali
Information Systems, 2017
132017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20