Παρακολούθηση
Candace Sidner
Candace Sidner
Research Professor of Computer Science, Worcester Polytechnic Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wpi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attention, intentions, and the structure of discourse
BJ Grosz, CL Sidner
Computational linguistics 12 (3), 175-204, 1986
46011986
Email overload: exploring personal information management of email
S Whittaker, C Sidner
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1996
14821996
Plans for discourse
BJ Grosz, CL Sidner
BBN LABS INC CAMBRIDGE MA, 1988
8991988
Focusing in the comprehension of definite anaphora
C Sidner
Computational models of discourse, 267-330, 1983
6651983
Explorations in engagement for humans and robots
CL Sidner, C Lee, CD Kidd, N Lesh, C Rich
Artificial Intelligence 166 (1-2), 140-164, 2005
5962005
Towards a Computational Theory of Definite Anaphora Comprehension in English Discourse.
CL Sidner
Massachusetts Inst of Tech Cambridge Artificial Intelligence lab, 1979
4751979
COLLAGEN: A collaboration manager for software interface agents
C Rich, CL Sidner
Computational models of mixed-initiative interaction, 149-184, 1998
3991998
Collagen: Applying collaborative discourse theory to human-computer interaction
C Rich, CL Sidner, N Lesh
AI magazine 22 (4), 15-15, 2001
3792001
Where to look: a study of human-robot engagement
CL Sidner, CD Kidd, C Lee, N Lesh
Proceedings of the 9th international conference on Intelligent user …, 2004
3732004
Recognizing engagement in human-robot interaction
C Rich, B Ponsler, A Holroyd, CL Sidner
2010 5th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2010
3332010
Non-verbal cues for discourse structure
J Cassell, YI Nakano, TW Bickmore, CL Sidner, C Rich
Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2001
2512001
COLLAGEN: When agents collaborate with people
C Rich, CL Sidner
Proceedings of the first international conference on Autonomous Agents, 284-291, 1997
2401997
Focusing for interpretation of pronouns
CL Sidner
American Journal of Computational Linguistics 7 (4), 217-231, 1981
2151981
Using plan recognition in human-computer collaboration
N Lesh, C Rich, CL Sidner
UM99 User Modeling, 23-32, 1999
2061999
Plan parsing for intended response recognition in discourse 1
CL Sidner
Computational intelligence 1 (1), 1-10, 1985
1921985
An artificial discourse language for collaborative negotiation
CL Sidner
AAAI 94, 814-819, 1994
1851994
Designing relational agents as long term social companions for older adults
LP Vardoulakis, L Ring, B Barry, CL Sidner, T Bickmore
International conference on intelligent virtual agents, 289-302, 2012
1752012
Contextual recognition of head gestures
LP Morency, C Sidner, C Lee, T Darrell
Proceedings of the 7th international conference on Multimodal interfaces, 18-24, 2005
1662005
Automated interventions for multiple health behaviors using conversational agents
TW Bickmore, D Schulman, C Sidner
Patient education and counseling 92 (2), 142-148, 2013
1612013
A reusable framework for health counseling dialogue systems based on a behavioral medicine ontology
TW Bickmore, D Schulman, CL Sidner
Journal of biomedical informatics 44 (2), 183-197, 2011
1412011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20