Παρακολούθηση
Mario Cesarelli
Mario Cesarelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: A review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
2642019
A new EEG recording system for passive dry electrodes
G Gargiulo, RA Calvo, P Bifulco, M Cesarelli, C Jin, A Mohamed, ...
Clinical Neurophysiology 121 (5), 686-693, 2010
1812010
Individual identification via electrocardiogram analysis
A Fratini, M Sansone, P Bifulco, M Cesarelli
Biomedical engineering online 14, 1-23, 2015
1672015
Lean thinking to improve emergency department throughput at AORN Cardarelli hospital
G Improta, M Romano, MV Di Cicco, A Ferraro, A Borrelli, C Verdoliva, ...
BMC health services research 18, 1-9, 2018
1392018
Relevance of motion artifact in electromyography recordings during vibration treatment
A Fratini, M Cesarelli, P Bifulco, M Romano
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (4), 710-718, 2009
1382009
A mobile EEG system with dry electrodes
G Gargiulo, P Bifulco, RA Calvo, M Cesarelli, C Jin, A van Schaik
2008 IEEE biomedical circuits and systems conference, 273-276, 2008
1252008
Improving performances of the knee replacement surgery process by applying DMAIC principles
G Improta, G Balato, M Romano, AM Ponsiglione, E Raiola, MA Russo, ...
Journal of evaluation in clinical practice 23 (6), 1401-1407, 2017
1162017
Expanding healthcare failure mode and effect analysis: A composite proactive risk analysis approach
G Faiella, A Parand, BD Franklin, P Chana, M Cesarelli, NA Stanton, ...
Reliability Engineering & System Safety 169, 117-126, 2018
1032018
L ean S ix S igma: a new approach to the management of patients undergoing prosthetic hip replacement surgery
G Improta, G Balato, M Romano, F Carpentieri, P Bifulco, ...
Journal of evaluation in clinical practice 21 (4), 662-672, 2015
962015
Reducing the risk of healthcare‐associated infections through Lean Six Sigma: The case of the medicine areas at the Federico II University Hospital in Naples (Italy)
G Improta, M Cesarelli, P Montuori, LC Santillo, M Triassi
Journal of evaluation in clinical practice 24 (2), 338-346, 2018
912018
Study of the control strategy of the quadriceps muscles in anterior knee pain
M Cesarelli, P Bifulco, M Bracale
IEEE transactions on rehabilitation engineering 8 (3), 330-341, 2000
912000
Comparison of short term variability indexes in cardiotocographic foetal monitoring
M Cesarelli, M Romano, P Bifulco
Computers in biology and medicine 39 (2), 106-118, 2009
892009
Lean Six Sigma in healthcare: fast track surgery for patients undergoing prosthetic hip replacement surgery
G Improta, G Balato, C Ricciardi, MA Russo, I Santalucia, M Triassi, ...
The TQM Journal 31 (4), 526-540, 2019
872019
Simulation of foetal phonocardiographic recordings for testing of FHR extraction algorithms
M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, P Bifulco
Computer methods and programs in biomedicine 107 (3), 513-523, 2012
862012
Linear discriminant analysis and principal component analysis to predict coronary artery disease
C Ricciardi, AS Valente, K Edmund, V Cantoni, R Green, A Fiorillo, ...
Health informatics journal 26 (3), 2181-2192, 2020
832020
An ultra-high input impedance ECG amplifier for long-term monitoring of athletes
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, RA Calvo, C Jin, ...
Medical Devices: Evidence and Research, 1-9, 2010
732010
Using gait analysis’ parameters to classify Parkinsonism: A data mining approach
C Ricciardi, M Amboni, C De Santis, G Improta, G Volpe, L Iuppariello, ...
Computer methods and programs in biomedicine 180, 105033, 2019
702019
Frequency and time domain analysis of foetal heart rate variability with traditional indexes: a critical survey
M Romano, L Iuppariello, AM Ponsiglione, G Improta, P Bifulco, ...
Computational and mathematical methods in medicine 2016, 2016
702016
An algorithm for FHR estimation from foetal phonocardiographic signals
M Ruffo, M Cesarelli, M Romano, P Bifulco, A Fratini
Biomedical Signal Processing and Control 5 (2), 131-141, 2010
682010
Telemedicine supported by Augmented Reality: an interactive guide for untrained people in performing an ECG test
P Bifulco, F Narducci, R Vertucci, P Ambruosi, M Cesarelli, M Romano
Biomedical engineering online 13, 1-16, 2014
662014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20