Παρακολούθηση
Mario Cesarelli
Mario Cesarelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new EEG recording system for passive dry electrodes
G Gargiulo, RA Calvo, P Bifulco, M Cesarelli, C Jin, A Mohamed, ...
Clinical Neurophysiology 121 (5), 686-693, 2010
1642010
Individual identification via electrocardiogram analysis
A Fratini, M Sansone, P Bifulco, M Cesarelli
Biomedical engineering online 14 (1), 1-23, 2015
1452015
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: a review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
1422019
Relevance of motion artifact in electromyography recordings during vibration treatment
A Fratini, M Cesarelli, P Bifulco, M Romano
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (4), 710-718, 2009
1152009
A mobile EEG system with dry electrodes
G Gargiulo, P Bifulco, RA Calvo, M Cesarelli, C Jin, A Van Schaik
2008 IEEE biomedical circuits and systems conference, 273-276, 2008
1132008
Lean thinking to improve emergency department throughput at AORN Cardarelli hospital
G Improta, M Romano, MV Di Cicco, A Ferraro, A Borrelli, C Verdoliva, ...
BMC health services research 18 (1), 1-9, 2018
1092018
Improving performances of the knee replacement surgery process by applying DMAIC principles
G Improta, G Balato, M Romano, AM Ponsiglione, E Raiola, MA Russo, ...
Journal of evaluation in clinical practice 23 (6), 1401-1407, 2017
952017
Expanding healthcare failure mode and effect analysis: A composite proactive risk analysis approach
G Faiella, A Parand, BD Franklin, P Chana, M Cesarelli, NA Stanton, ...
Reliability Engineering & System Safety 169, 117-126, 2018
862018
L ean S ix S igma: a new approach to the management of patients undergoing prosthetic hip replacement surgery
G Improta, G Balato, M Romano, F Carpentieri, P Bifulco, ...
Journal of evaluation in clinical practice 21 (4), 662-672, 2015
862015
Study of the control strategy of the quadriceps muscles in anterior knee pain
M Cesarelli, P Bifulco, M Bracale
IEEE transactions on rehabilitation engineering 8 (3), 330-341, 2000
842000
Comparison of short term variability indexes in cardiotocographic foetal monitoring
M Cesarelli, M Romano, P Bifulco
Computers in biology and medicine 39 (2), 106-118, 2009
812009
Reducing the risk of healthcare‐associated infections through Lean Six Sigma: The case of the medicine areas at the Federico II University Hospital in Naples (Italy)
G Improta, M Cesarelli, P Montuori, LC Santillo, M Triassi
Journal of evaluation in clinical practice 24 (2), 338-346, 2018
782018
Lean Six Sigma in healthcare: fast track surgery for patients undergoing prosthetic hip replacement surgery
G Improta, G Balato, C Ricciardi, MA Russo, I Santalucia, M Triassi, ...
The TQM Journal, 2019
692019
An ultra-high input impedance ECG amplifier for long-term monitoring of athletes
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, RA Calvo, C Jin, ...
Medical devices (Auckland, NZ) 3, 1, 2010
672010
Simulation of foetal phonocardiographic recordings for testing of FHR extraction algorithms
M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, P Bifulco
Computer methods and programs in biomedicine 107 (3), 513-523, 2012
642012
Clinical and neuropsychological correlates of cerebral ventricular enlargement in schizophrenia
D Kemali, M Maj, S Galderisi, MG Ariano, M Cesarelli, N Milici, A Salvati, ...
Journal of Psychiatric Research 19 (4), 587-596, 1985
641985
An algorithm for FHR estimation from foetal phonocardiographic signals
M Ruffo, M Cesarelli, M Romano, P Bifulco, A Fratini
Biomedical Signal Processing and Control 5 (2), 131-141, 2010
622010
Relationship between visual acuity and eye position variability during foveations in congenital nystagmus
M Cesarelli, P Bifulco, L Loffredo, M Bracale
Documenta Ophthalmologica 101 (1), 59-72, 2000
622000
Frequency and time domain analysis of foetal heart rate variability with traditional indexes: a critical survey
M Romano, L Iuppariello, AM Ponsiglione, G Improta, P Bifulco, ...
Computational and mathematical methods in medicine 2016, 2016
612016
Muscle motion and EMG activity in vibration treatment
A Fratini, A La Gatta, P Bifulco, M Romano, M Cesarelli
Medical engineering & physics 31 (9), 1166-1172, 2009
572009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20