Παρακολούθηση
Nikolaos Milas
Nikolaos Milas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upnet.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Industrial big data as a result of IoT adoption in manufacturing
D Mourtzis, E Vlachou, N Milas
Procedia cirp 55, 290-295, 2016
5672016
A cloud-based approach for maintenance of machine tools and equipment based on shop-floor monitoring
D Mourtzis, E Vlachou, N Milas, N Xanthopoulos
Procedia Cirp 41, 655-660, 2016
1742016
Cloud-based platform for optimal machining parameter selection based on function blocks and real-time monitoring
N Tapoglou, J Mehnen, A Vlachou, M Doukas, N Milas, D Mourtzis
Journal of Manufacturing Science and Engineering 137 (4), 040909, 2015
972015
Towards machine shop 4.0: a general machine model for CNC machine-tools through OPC-UA
D Mourtzis, N Milas, N Athinaios
Procedia CIRP 78, 301-306, 2018
682018
Energy consumption estimation for machining processes based on real-time shop floor monitoring via wireless sensor networks
D Mourtzis, E Vlachou, N Milas, G Dimitrakopoulos
Procedia CIRP 57, 637-642, 2016
682016
An internet of things-based monitoring system for shop-floor control
D Mourtzis, N Milas, A Vlachou
Journal of Computing and Information Science in Engineering 18 (2), 021005, 2018
582018
A cloud-based, knowledge-enriched framework for increasing machining efficiency based on machine tool monitoring
D Mourtzis, E Vlachou, N Milas, N Tapoglou, J Mehnen
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of …, 2019
372019
A knowledge-based social networking app for collaborative problem-solving in manufacturing
D Mourtzis, M Doukas, N Milas
Manufacturing Letters 10, 1-5, 2016
292016
A decision-making framework for the smart charging of electric vehicles considering the priorities of the driver
N Milas, D Mourtzis, E Tatakis
Energies 13 (22), 6120, 2020
142020
Investigation of the operation of an electric city car equipped with electronic differential using CAN-enabled monitoring
NT Milas, EC Tatakis, ED Mitronikas
2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), 1-4, 2017
122017
Two-layer genetic algorithm for the charge scheduling of electric vehicles
NT Milas, DA Mourtzis, PI Giotakos, EC Tatakis
2020 22nd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'20 …, 2020
102020
Digital transformation of structural steel manufacturing enabled by IoT-based monitoring and knowledge reuse
D Mourtzis, N Milas, K Vlachou, I Liaromatis
2018 5th International Conference on Control, Decision and Information …, 2018
82018
Fast battery cell voltage equaliser based on the bi-directional flyback converter
NT Milas, EC Tatakis
IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022
72022
Charging station selection through the analytic hierarchy process enabled by opc-ua for vehicle-to-grid communications
NT Milas, EC Tatakis
2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'19 …, 2019
62019
Μέθοδοι αποδοτικής διαχείρισης ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων
Ε Τατάκης, Ν Μήλας, Σ Νικολετσέας, Ν Παπανικολάου, Π Σταυρόπουλος, ...
2023
Α smart shop-floor monitoring system through Internet of Things and wireless sensor networks
NT MILAS
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16