Παρακολούθηση
Ce Liu
Ce Liu
Chief Architect for Computer Vision, Microsoft Azure AI; IEEE Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sift flow: Dense correspondence across scenes and its applications
C Liu, J Yuen, A Torralba
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (5), 978-994, 2010
18622010
Supervised contrastive learning
P Khosla, P Teterwak, C Wang, A Sarna, Y Tian, P Isola, A Maschinot, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 18661-18673, 2020
15932020
Beyond pixels: exploring new representations and applications for motion analysis
C Liu, WT Freeman, EH Adelson
Massachusetts Institute of Technology, 2009
10812009
Real-time texture synthesis by patch-based sampling
L Liang, C Liu, YQ Xu, B Guo, HY Shum
ACM Transactions on Graphics (ToG) 20 (3), 127-150, 2001
10272001
Deep convolutional neural network for image deconvolution
L Xu, JS Ren, C Liu, J Jia
Advances in neural information processing systems 27, 2014
10232014
Sift flow: Dense correspondence across different scenes
C Liu, J Yuen, A Torralba, J Sivic, WT Freeman
European conference on computer vision, 28-42, 2008
7242008
Automatic estimation and removal of noise from a single image
C Liu, R Szeliski, SB Kang, CL Zitnick, WT Freeman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (2), 299-314, 2007
6182007
Noise estimation from a single image
C Liu, WT Freeman, R Szeliski, SB Kang
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
4932006
Face hallucination: Theory and practice
C Liu, HY Shum, WT Freeman
International Journal of Computer Vision 75 (1), 115-134, 2007
4782007
A two-step approach to hallucinating faces: global parametric model and local nonparametric model
C Liu, HY Shum, CS Zhang
Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2001
4732001
DepthTransfer: Depth Extraction from Video Using Non-parametric Sampling
K Karsch, C Liu, S Kang
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 1-1, 2014
4712014
Nonparametric scene parsing via label transfer
C Liu, J Yuen, A Torralba
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (12), 2368 …, 2011
4392011
Motion magnification
C Liu, A Torralba, WT Freeman, F Durand, EH Adelson
ACM transactions on graphics (TOG) 24 (3), 519-526, 2005
4362005
Unsupervised joint object discovery and segmentation in internet images
M Rubinstein, A Joulin, J Kopf, C Liu
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
4102013
Nonparametric scene parsing: Label transfer via dense scene alignment
C Liu, J Yuen, A Torralba
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1972-1979, 2009
4062009
On Bayesian adaptive video super resolution
C Liu, D Sun
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (2), 346-360, 2013
3672013
Depth extraction from video using non-parametric sampling
K Karsch, C Liu, SB Kang
European conference on computer vision, 775-788, 2012
3532012
Exploring features in a bayesian framework for material recognition
C Liu, L Sharan, EH Adelson, R Rosenholtz
2010 ieee computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
3022010
Adaptively learning the crowd kernel
O Tamuz, C Liu, S Belongie, O Shamir, AT Kalai
arXiv preprint arXiv:1105.1033, 2011
2822011
Deformable spatial pyramid matching for fast dense correspondences
J Kim, C Liu, F Sha, K Grauman
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
2792013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20