Παρακολούθηση
Edward Lau
Edward Lau
University of Colorado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cuanschutz.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metabolic labeling reveals proteome dynamics of mouse mitochondria
TY Kim, D Wang, AK Kim, E Lau, AJ Lin, DA Liem, J Zhang, NC Zong, ...
Molecular & Cellular Proteomics 11 (12), 1586-1594, 2012
1682012
Activation of PDGF pathway links LMNA mutation to dilated cardiomyopathy
J Lee, V Termglinchan, S Diecke, I Itzhaki, CK Lam, P Garg, E Lau, ...
Nature 572 (7769), 335-340, 2019
1032019
Protein kinetic signatures of the remodeling heart following isoproterenol stimulation
MPY Lam, D Wang, E Lau, DA Liem, AK Kim, DCM Ng, X Liang, ...
The Journal of clinical investigation 124 (4), 2014
812014
A premature termination codon mutation in MYBPC3 causes hypertrophic cardiomyopathy via chronic activation of nonsense-mediated decay
T Seeger, R Shrestha, CK Lam, C Chen, WL McKeithan, E Lau, ...
Circulation 139 (6), 799-811, 2019
772019
Characterization, design, and function of the mitochondrial proteome: from organs to organisms
C Lotz, AJ Lin, CM Black, J Zhang, E Lau, N Deng, Y Wang, NC Zong, ...
Journal of proteome research 13 (2), 433-446, 2014
652014
Online coupling of reverse-phase and hydrophilic interaction liquid chromatography for protein and glycoprotein characterization
MPY Lam, SO Siu, E Lau, X Mao, HZ Sun, PCN Chiu, WSB Yeung, ...
Analytical and bioanalytical chemistry 398 (2), 791-804, 2010
642010
Prolonged survival of transplanted stem cells after ischaemic injury via the slow release of pro-survival peptides from a collagen matrix
AS Lee, M Inayathullah, MA Lijkwan, X Zhao, W Sun, S Park, WX Hong, ...
Nature biomedical engineering 2 (2), 104-113, 2018
612018
A large dataset of protein dynamics in the mammalian heart proteome
E Lau, Q Cao, D Ng, BJ Bleakley, TU Dincer, BM Bot, D Wang, DA Liem, ...
Scientific data 3 (1), 1-15, 2016
612016
Integrated omics dissection of proteome dynamics during cardiac remodeling
E Lau, Q Cao, MPY Lam, J Wang, D Ng, BJ Bleakley, JM Lee, DA Liem, ...
Nature communications 9 (1), 1-14, 2018
582018
An MRM-based workflow for quantifying cardiac mitochondrial protein phosphorylation in murine and human tissue
MPY Lam, SB Scruggs, TY Kim, C Zong, E Lau, D Wang, CM Ryan, ...
Journal of proteomics, 2012
472012
ABCC6 localizes to the mitochondria-associated membrane
LJ Martin, E Lau, H Singh, L Vergnes, EJ Tarling, M Mehrabian, I Mungrue, ...
Circulation research 111 (5), 516-520, 2012
462012
Splice-junction-based mapping of alternative isoforms in the human proteome
E Lau, Y Han, DR Williams, CT Thomas, R Shrestha, JC Wu, MPY Lam
Cell reports 29 (11), 3751-3765. e5, 2019
442019
OsNOA1/RIF1 is a functional homolog of AtNOA1/RIF1: implication for a highly conserved plant cGTPase essential for chloroplast function
H Liu, E Lau, MPY Lam, H Chu, S Li, G Huang, P Guo, J Wang, L Jiang, ...
New Phytologist 187 (1), 83-105, 2010
432010
Data-driven approach to determine popular proteins for targeted proteomics translation of six organ systems
MPY Lam, V Venkatraman, Y Xing, E Lau, Q Cao, DCM Ng, AI Su, J Ge, ...
Journal of proteome research 15 (11), 4126-4134, 2016
422016
Characterization of human plasma proteome dynamics using deuterium oxide
D Wang, DA Liem, E Lau, DCM Ng, BJ Bleakley, M Cadeiras, MC Deng, ...
PROTEOMICS–Clinical Applications 8 (7-8), 610-619, 2014
412014
Substrate-and isoform-specific proteome stability in normal and stressed cardiac mitochondria
E Lau, D Wang, J Zhang, H Yu, MPY Lam, X Liang, N Zong, TY Kim, ...
Circulation research 110 (9), 1174-1178, 2012
372012
Combinatorial use of offline SCX and online RP–RP liquid chromatography for iTRAQ-based quantitative proteomics applications
E Lau, MPY Lam, SO Siu, RPW Kong, WL Chan, Z Zhou, J Huang, C Lo, ...
Molecular BioSystems 7 (5), 1399-1408, 2011
332011
Mitochondrial protein turnover: methods to measure turnover rates on a large scale
CY X’avia, CM Black, AJ Lin, P Ping, E Lau
Journal of molecular and cellular cardiology 78, 54-61, 2015
302015
Fully automatable two‐dimensional reversed‐phase capillary liquid chromatography with online tandem mass spectrometry for shotgun proteomics
SO Siu, MPY Lam, E Lau, RPW Kong, SMY Lee, IK Chu
Proteomics 11 (11), 2308-2319, 2011
302011
Online combination of reversed‐phase/reversed‐phase and porous graphitic carbon liquid chromatography for multicomponent separation of proteomics and glycoproteomics samples
MPY Lam, E Lau, SO Siu, DCM Ng, RPW Kong, PCN Chiu, WSB Yeung, ...
Electrophoresis 32 (21), 2930-2940, 2011
272011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20