Παρακολούθηση
Claudio Bartolini
Claudio Bartolini
Principal Researcher, HP Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hp.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Middle Jurassic-Upper Cretaceous paleogeographic evolution and sequence-stratigraphic framework of the northwest Gulf of Mexico rim
RK Goldhammer, CA Johnson, C Bartolini, RT Buffler, A Cantú-Chapa
MEMOIRS-AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS, 45-82, 2001
2782001
A semantic web approach to service description for matchmaking of services
D Trastour, C Bartolini, J Gonzalez-Castillo
Hewlett-Packard Laboratories, 2001
2752001
Description logics for matchmaking of services
J Gonzalez-Castillo, D Trastour, C Bartolini
HP LABORATORIES TECHNICAL REPORT HPL, 2001
2592001
Semantic web support for the business-to-business e-commerce lifecycle
D Trastour, C Bartolini, C Preist
Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, 89-98, 2002
2292002
A business driven management framework for utility computing environments
I Abi, M Salle, C Bartolini, A Boulmakoul
Oct, 2004
2152004
A software framework for automated negotiation
C Bartolini, C Preist, NR Jennings
International Workshop on Software Engineering for Large-Scale Multi-agent …, 2004
1892004
A service-oriented architecture for business intelligence
L Wu, G Barash, C Bartolini
IEEE international conference on service-oriented computing and applications …, 2007
1682007
Geologic evolution and gas resources of the Sabinas Basin in northeastern Mexico
SE de Antuñano, C Bartolini, RT Buffler, A Cantú-Chapa
MEMOIRS-AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS, 241-270, 2001
1512001
Towards a research agenda for enterprise crowdsourcing
M Vukovic, C Bartolini
International symposium on leveraging applications of formal methods …, 2010
1432010
Thermal and chronological record of syn-to post-Laramide burial and exhumation, Sierra Madre Oriental, Mexico
GG Gray, RJ Pottorf, DA Yurewicz, KI Mahon, DR Pevear, RJ Chuchla, ...
MEMOIRS-AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS, 159-182, 2001
1392001
The Circum-Gulf of Mexico and the Caribbean: Hydrocarbon Habitats, Basin Formation, and Plate Tectonics, AAPG Memoir 79
C Bartolini, RT Buffler, JF Blickwede
AAPG, 2003
1302003
Using the event calculus for tracking the normative state of contracts
ADH Farrell, MJ Sergot, M Sallé, C Bartolini
International Journal of Cooperative Information Systems 14 (02n03), 99-129, 2005
1262005
Algorithm design for agents which participate in multiple simultaneous auctions
C Preist, C Bartolini, I Phillips
International Workshop on Agent-Mediated Electronic Commerce, 139-154, 2000
942000
Architecting for reuse: A software framework for automated negotiation
C Bartolini, C Preist, NR Jennings
International Workshop on Agent-oriented Software Engineering, 88-100, 2002
932002
IT service management driven by business objectives An application to incident management
C Bartolini, M Sallé, D Trastour
2006 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium NOMS 2006, 45-55, 2006
922006
Economic dynamics of agents in multiple auctions
C Preist, A Byde, C Bartolini
Proceedings of the fifth international conference on Autonomous agents, 545-551, 2001
902001
Alternatives to peer review: novel approaches for research evaluation
A Birukou, JR Wakeling, C Bartolini, F Casati, M Marchese, K Mirylenka, ...
Frontiers in computational neuroscience 5, 56, 2011
892011
An approach to data fusion for context awareness
A Padovitz, SW Loke, A Zaslavsky, B Burg, C Bartolini
International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context …, 2005
882005
The western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems
C Bartolini, RT Buffler, A Cantú-Chapa
882001
Management by contract
M Salle, C Bartolini
2004 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (IEEE Cat. No …, 2004
822004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20