Παρακολούθηση
Jörg Tiedemann
Jörg Tiedemann
Professor of Language Technology, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel data, tools and interfaces in OPUS.
J Tiedemann
Lrec 2012, 2214-2218, 2012
19372012
Opensubtitles2016: Extracting large parallel corpora from movie and tv subtitles
P Lison, J Tiedemann
European Language Resources Association, 2016
8432016
News from OPUS-A collection of multilingual parallel corpora with tools and interfaces
J Tiedemann
Recent advances in natural language processing 5, 237-248, 2009
7372009
OPUS-MT--Building open translation services for the World
J Tiedemann, S Thottingal
Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Association for …, 2020
4272020
An analysis of encoder representations in transformer-based machine translation
A Raganato, J Tiedemann
Proceedings of the 2018 EMNLP workshop BlackboxNLP: analyzing and …, 2018
2672018
Neural machine translation with extended context
J Tiedemann, Y Scherrer
arXiv preprint arXiv:1708.05943, 2017
2512017
Discriminating between similar languages and arabic dialect identification: A report on the third dsl shared task
S Malmasi, M Zampieri, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann
Proceedings of the third workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2016
1962016
The opus corpus-parallel and free: http://logos. uio. no/opus
J Tiedemann, L Nygaard
Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and …, 2004
1882004
OpenSubtitles2018: Statistical rescoring of sentence alignments in large, noisy parallel corpora
P Lison, J Tiedemann, M Kouylekov
Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and …, 2018
1742018
Findings of the VarDial evaluation campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2017
1702017
Finding synonyms using automatic word alignment and measures of distributional similarity
L Van der Plas, J Tiedemann
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 866-873, 2006
1522006
Bitext alignment
J Tiedemann
Morgan & Claypool Publishers, 2011
1452011
Efficient word alignment with markov chain monte carlo
R Östling, J Tiedemann
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2016
1422016
A report on the DSL shared task 2014
M Zampieri, L Tan, N Ljubešić, J Tiedemann
Proceedings of the first workshop on applying NLP tools to similar languages …, 2014
1272014
Recycling translations: Extraction of lexical data from parallel corpora and their application in natural language processing
J Tiedemann
Acta Universitatis Upsaliensis, 2003
1242003
Character-based joint segmentation and POS tagging for Chinese using bidirectional RNN-CRF
Y Shao, C Hardmeier, J Tiedemann, J Nivre
arXiv preprint arXiv:1704.01314, 2017
1232017
The Tatoeba Translation Challenge--Realistic Data Sets for Low Resource and Multilingual MT
J Tiedemann
arXiv preprint arXiv:2010.06354, 2020
1222020
Identifying idiomatic expressions using automatic word-alignment
BV Moirón, J Tiedemann
Proceedings of the Workshop on Multi-word-expressions in a multilingual context, 2006
1212006
Language identification and morphosyntactic tagging: The second VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Proceedings of the fifth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2018
1172018
Combining word-level and character-level models for machine translation between closely-related languages
P Nakov, J Tiedemann
Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2012
1142012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20