Παρακολούθηση
Alexey Gotsman
Alexey Gotsman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imdea.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Replicated data types: specification, verification, optimality
S Burckhardt, A Gotsman, H Yang, M Zawirski
ACM Sigplan Notices 49 (1), 271-284, 2014
2562014
'Cause I'm strong enough: Reasoning about consistency choices in distributed systems
A Gotsman, H Yang, C Ferreira, M Najafzadeh, M Shapiro
Proceedings of the 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2016
1772016
Local reasoning for storable locks and threads
A Gotsman, J Berdine, B Cook, N Rinetzky, M Sagiv
Programming Languages and Systems: 5th Asian Symposium, APLAS 2007 …, 2007
1652007
Interprocedural shape analysis with separated heap abstractions
A Gotsman, J Berdine, B Cook
Static Analysis: 13th International Symposium, SAS 2006, Seoul, Korea …, 2006
1482006
Proving that programs eventually do something good
B Cook, A Gotsman, A Podelski, A Rybalchenko, MY Vardi
ACM SIGPLAN Notices 42 (1), 265-276, 2007
1322007
Thread-modular shape analysis
A Gotsman, J Berdine, B Cook, M Sagiv
ACM SIGPLAN Notices 42 (6), 266-277, 2007
1232007
Library abstraction for C/C++ concurrency
M Batty, M Dodds, A Gotsman
ACM SIGPLAN Notices 48 (1), 235-248, 2013
1152013
A framework for transactional consistency models with atomic visibility
A Cerone, G Bernardi, A Gotsman
26th International Conference on Concurrency Theory (CONCUR 2015), 2015
1052015
Proving that non-blocking algorithms don't block
A Gotsman, B Cook, M Parkinson, V Vafeiadis
ACM SIGPLAN Notices 44 (1), 16-28, 2009
1052009
Specification and complexity of collaborative text editing
H Attiya, S Burckhardt, A Gotsman, A Morrison, H Yang, M Zawirski
Proceedings of the 2016 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing …, 2016
782016
Concurrent library correctness on the TSO memory model
S Burckhardt, A Gotsman, M Musuvathi, H Yang
Programming Languages and Systems: 21st European Symposium on Programming …, 2012
652012
Liveness-preserving atomicity abstraction
A Gotsman, H Yang
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 453-465, 2011
582011
Understanding eventual consistency
S Burckhardt, A Gotsman, H Yang
Microsoft Research, Redmond, WA, USA, Tech. Rep. MSR-TR-2013–39, 2013
562013
State-machine replication for planet-scale systems
V Enes, C Baquero, TF Rezende, A Gotsman, M Perrin, P Sutra
Proceedings of the Fifteenth European Conference on Computer Systems, 1-15, 2020
552020
Robustness against consistency models with atomic visibility
G Bernardi, A Gotsman
27th International Conference on Concurrency Theory (CONCUR 2016), 2016
552016
Verifying concurrent memory reclamation algorithms with grace
A Gotsman, N Rinetzky, H Yang
Programming Languages and Systems: 22nd European Symposium on Programming …, 2013
522013
Analysing snapshot isolation
A Cerone, A Gotsman
Journal of the ACM (JACM) 65 (2), 1-41, 2018
512018
The CISE tool: proving weakly-consistent applications correct
M Najafzadeh, A Gotsman, H Yang, C Ferreira, M Shapiro
Proceedings of the 2nd Workshop on the Principles and Practice of …, 2016
502016
Linearizability with ownership transfer
A Gotsman, H Yang
Logical Methods in Computer Science 9, 2013
482013
Show no weakness: sequentially consistent specifications of TSO libraries
A Gotsman, M Musuvathi, H Yang
Distributed Computing: 26th International Symposium, DISC 2012, Salvador …, 2012
462012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20