Παρακολούθηση
Mirella Lapata
Mirella Lapata
School of Informatics, Edinburgh University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Composition in distributional models of semantics
J Mitchell, M Lapata
Cognitive science 34 (8), 1388-1429, 2010
10622010
Long short-term memory-networks for machine reading
J Cheng, L Dong, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1601.06733, 2016
10202016
Vector-based models of semantic composition
J Mitchell, M Lapata
proceedings of ACL-08: HLT, 236-244, 2008
8482008
Text summarization with pretrained encoders
Y Liu, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1908.08345, 2019
8292019
Dependency-based construction of semantic space models
S Padó, M Lapata
Computational Linguistics 33 (2), 161-199, 2007
8272007
Modeling local coherence: An entity-based approach
R Barzilay, M Lapata
Computational Linguistics 34 (1), 1-34, 2008
8252008
Neural summarization by extracting sentences and words
J Cheng, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1603.07252, 2016
7632016
Language to logical form with neural attention
L Dong, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1601.01280, 2016
6262016
Don't give me the details, just the summary! topic-aware convolutional neural networks for extreme summarization
S Narayan, SB Cohen, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1808.08745, 2018
5412018
Using semantic roles to improve question answering
D Shen, M Lapata
Proceedings of the 2007 joint conference on empirical methods in natural …, 2007
4782007
Using the web to obtain frequencies for unseen bigrams
F Keller, M Lapata
Computational linguistics 29 (3), 459-484, 2003
4692003
Ranking sentences for extractive summarization with reinforcement learning
S Narayan, SB Cohen, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1802.08636, 2018
4522018
An experimental study of graph connectivity for unsupervised word sense disambiguation
R Navigli, M Lapata
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 32 (4), 678-692, 2009
3762009
Probabilistic text structuring: Experiments with sentence ordering
M Lapata
Proceedings of the 41st Annual Meeting on Association for Computational …, 2003
3552003
Global inference for sentence compression: An integer linear programming approach
J Clarke, M Lapata
Journal of Artificial Intelligence Research 31, 399-429, 2008
3422008
Chinese poetry generation with recurrent neural networks
X Zhang, M Lapata
Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2014
3272014
A comparison of vector-based representations for semantic composition
W Blacoe, M Lapata
Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural …, 2012
3242012
Coarse-to-fine decoding for neural semantic parsing
L Dong, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1805.04793, 2018
3152018
Sentence simplification with deep reinforcement learning
X Zhang, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1703.10931, 2017
2972017
Learning to simplify sentences with quasi-synchronous grammar and integer programming
K Woodsend, M Lapata
Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2011
2582011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20