Παρακολούθηση
Alexandros Karatzoglou
Alexandros Karatzoglou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
kernlab - An S4 Package for Kernel Methods in R
A Karatzoglou, A Smola, K Hornik, A Zeileis
Journal of Statistical Software 11 (9), 1-20, 2004
18842004
Session-based Recommendations with Recurrent Neural Networks
B Hidasi, A Karatzoglou, L Baltrunas, D Tikk
International Conference on Learning Representations ICLR 2016, 2016
17542016
Multiverse Recommendation: N-dimensional Tensor Factorization for Context-aware Collaborative Filtering
A Karatzoglou, X Amatriain, L Baltrunas, N Oliver
Proceedings of the fourth ACM Conference on Recommender Systems RecSys, 79-86, 2010
9492010
Support Vector Machines in R
A Karatzoglou, D Meyer, K Hornik
Journal of Statistical Software 15 (09), 1–28, 2006
719*2006
CoFiRank-Maximum Margin Matrix Factorization for Collaborative Ranking
M Weimer, A Karatzoglou, QV Le, AJ Smola
Advances in Neural information Processing Systems NIPS, 1593-1600, 2008
4892008
Recurrent Neural Networks with Top-k Gains for Session-based Recommendations
B Hidasi, A Karatzoglou
Proceedings of the 27th ACM CIKM International Conference on Information and …, 2018
4672018
Personalizing Session-based Recommendations with Hierarchical Recurrent Neural Networks
M Quadrana, A Karatzoglou, B Hidasi, P Cremonesi
Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems RecSys …, 2017
4452017
Overcoming Catastrophic Forgetting with Hard Attention to the Task
J Serrà, D Surís, M Miron, A Karatzoglou
Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning ICML, 2018
4282018
CLiMF: Learning to Maximize Reciprocal Rank with Collaborative Less-is-more Filtering
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, N Oliver, A Hanjalic
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender Systems RecSys, 139-146, 2012
3972012
Parallel Recurrent Neural Network Architectures for Feature-rich Session-based Recommendations
B Hidasi, M Quadrana, A Karatzoglou, D Tikk
Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems RecSys, 2016
3672016
Collaborative Filtering Bandits
S Li, A Karatzoglou, C Gentile
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
2892016
TFMAP: Optimizing MAP for Top-N Context-aware Recommendation
Y Shi, A Karatzoglou, L Baltrunas, M Larson, A Hanjalic, N Oliver
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
2602012
A Simple Convolutional Generative Network for Next Item Recommendation
F Yuan, A Karatzoglou, I Arapakis, JM Jose, X He
Proceedings of the Twelfth ACM WSDM International Conference on Web Search …, 2019
2362019
kernlab: Kernel-based Machine Learning Lab
A Karatzoglou, A Smola, K Hornik
The Comprehensive R Archive Network CRAN, 2013
216*2013
Improving Maximum Margin Matrix Factorization
M Weimer, A Karatzoglou, A Smola
Machine Learning 72 (3), 263-276, 2008
1582008
Learning to Rank for Recommender Systems
A Karatzoglou, L Baltrunas, Y Shi
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender Systems RecSys, 493-494, 2013
1332013
Coverage, Redundancy and Size-awareness in Genre Diversity for Recommender Systems
S Vargas, L Baltrunas, A Karatzoglou, P Castells
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender Systems RecSys, 209-216, 2014
1312014
Climbing the App Wall: Enabling Mobile App Discovery Through Context-aware Recommendations
A Karatzoglou, L Baltrunas, K Church, M Böhmer
Proceedings of the 21st ACM CIKM International Conference on Information and …, 2012
1232012
On Context-dependent Clustering of Bandits
C Gentile, S Li, P Kar, A Karatzoglou, G Zappella, E Etrue
Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning ICML 70 …, 2017
1072017
RecoGym: A Reinforcement Learning Environment for the problem of Product Recommendation in Online Advertising
D Rohde, S Bonner, T Dunlop, F Vasile, A Karatzoglou
arXiv preprint cs.IR/1808.00720, 2018
962018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20