Laura Perez-Beltrachini
Laura Perez-Beltrachini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Creating training corpora for nlg micro-planning
C Gardent, A Shimorina, S Narayan, L Perez-Beltrachini
55th annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2017
1312017
The WebNLG challenge: Generating text from RDF data
C Gardent, A Shimorina, S Narayan, L Perez-Beltrachini
Proceedings of the 10th International Conference on Natural Language …, 2017
1082017
Deep graph convolutional encoders for structured data to text generation
D Marcheggiani, L Perez-Beltrachini
arXiv preprint arXiv:1810.09995, 2018
512018
The webnlg challenge: Generating text from dbpedia data
E Colin, C Gardent, Y M’rabet, S Narayan, L Perez-Beltrachini
Proceedings of the 9th International Natural Language Generation conference …, 2016
352016
Generating grammar exercises
L Perez-Beltrachini, C Gardent, G Kruszewski
The 7th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational …, 2012
302012
A Serious Game for Second Language Acquisition
M Amoia, C Gardent, L Perez-Beltrachini
CSEDU (1), 394-397, 2011
272011
Bootstrapping generators from noisy data
L Perez-Beltrachini, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1804.06385, 2018
232018
A serious game for second language acquisition in a virtual environment
M Amoia, T Brétaudière, A Denis, C Gardent, L Perez-Beltrachini
Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics (JSCI) 10 (1), 24-34, 2012
222012
A statistical, grammar-based approach to microplanning
C Gardent, L Perez-Beltrachini
Computational Linguistics 43 (1), 1-30, 2017
192017
Analysing Data-To-Text Generation Benchmarks
L Perez-Beltrachini, C Gardent
The 10th International Natural Language Generation conference (INLG 2017), 2017
182017
Building RDF Content for Data-to-Text Generation
L Perez-Beltrachini, RM Sayed, C Gardent
COLING 2016, 2016
182016
RTG based surface realisation for TAG
C Gardent, L Perez-Beltrachini
23rd International Conference on Computational Linguistics-Coling 2010, 367--375, 2010
152010
Quelo Natural Language Interface: Generating queries and answer descriptions
E Franconi, C Gardent, XI Juarez-Castro, L Perez-Beltrachini
132014
Generating summaries with topic templates and structured convolutional decoders
L Perez-Beltrachini, Y Liu, M Lapata
arXiv preprint arXiv:1906.04687, 2019
112019
Geomergep: Supporting an ontological approach to geographic information integration
A Buccella, L Perez, A Cechich
2008 International Conference of the Chilean Computer Science Society, 52-61, 2008
102008
Using regular tree grammars to enhance sentence realisation
C Gardent, B Gottesman, L Perez-Beltrachini
Natural Language Engineering 17 (2), 185-201, 2011
92011
Incremental Query Generation
L Perez-Beltrachini, C Gardent, E Franconi
82014
Learning a second language with a videogame
M Amoia, C Gardent, L Perez-Beltrachini
Proceedings of the 2011 ICT Language Learning Conference, 2011
62011
The GIVE-2 Nancy generation systems NA and NM
A Denis, M Amoia, L Benotti, L Perez-Beltrachini, C Gardent, T Osswlad
62010
Category-driven content selection
R Mohammed, L Perez-Beltrachini, C Gardent
Proceedings of the 9th International Natural Language Generation conference …, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20