Παρακολούθηση
Dr. Georgios Tsimonis
Dr. Georgios Tsimonis
Loughborough Business School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lboro.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brand strategies in social media
G Tsimonis, S Dimitriadis
Marketing intelligence & planning 32 (3), 328-344, 2014
11872014
Using E‐S‐QUAL to measure internet service quality of e‐commerce web sites in Greece
I Santouridis, P Trivellas, G Tsimonis
International Journal of Quality and Service Sciences 4 (1), 86-98, 2012
2022012
M-commerce: The nexus between mobile shopping service quality and loyalty
S Omar, K Mohsen, G Tsimonis, A Oozeerally, JH Hsu
Journal of Retailing and Consumer Services 60, 102468, 2021
1532021
An integrative typology of relational benefits and costs in social media brand pages
G Tsimonis, S Dimitriadis, S Omar
International Journal of Market Research 62 (2), 216-233, 2020
402020
Consumer-brand relationships in social media
G Tsimonis, S Dimitriadis
142014
The conceptualization and measurement of perceived value in social media: The case of Facebook brand pages
G Tsimonis, S Dimitriadis
Marketing Opportunities and Challenges in a Changing Global Marketplace …, 2020
52020
Examining relational benefits and costs in an online non-transactional context
G Tsimonis, S Dimitriadis, C Koritos
Inderscience, 2017
22017
Shopping Malls: Just Another Shopping Place? The Case Of Physical Environment Quality
E Chatzopoulou, G Tsimonis
22010
An Integrative Typology Of Relational Benefits And Costs In Social Media Brand Pages
G Tsimonis, S Dimitriadis, S Omar
Academy of Marketing Conference, 2018
12018
Relational Benefits & Costs in Social Media Brand Pages
G Tsimonis, S Dimitriadis
12014
Exploring relationship quality and its antecedents in the social media context: the application of the relational benefits and costs approach
G Tsimonis
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα …, 2016
2016
Brand Pages on Social Media. What for? Exploratory evidence from digital marketing managers
G Tsimonis, S Dimitriadis
2011
Do Relationship Building Websites Pay Off? An Investigation Of The Role Of Relational Benefits And Costs Within An FMCG Context
S Dimitriadis, G Tsimonis, C Koritos
2010
Exploring the relative importance of customers’ perceived relationship benefits and costs in the context of an e-service
S Dimitriadis, G Tsimonis
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14