Παρακολούθηση
Kiriakos Kiriakidis
Kiriakos Kiriakidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usna.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fuzzy model-based control of complex plants
K Kiriakidis
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 6 (4), 517-529, 1998
1411998
Robust stabilization of the Takagi-Sugeno fuzzy model via bilinear matrix inequalities
K Kiriakidis
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 9 (2), 269-277, 2001
1082001
Quadratic stability analysis of the Takagi-Sugeno fuzzy model
K Kiriakidis, A Grivas, A Tzes
Fuzzy sets and systems 98 (1), 1-14, 1998
631998
Non-linear control system design via fuzzy modelling and LMIs
K Kiriakidis
International Journal of Control 72 (7-8), 676-685, 1999
451999
Reconfigurable robot teams: modeling and supervisory control
D Gordon-Spears, K Kiriakidis
IEEE transactions on control systems technology 12 (5), 763-769, 2004
272004
Single-snapshot robust direction finding
RT O'Brien, K Kiriakidis
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (6), 1964-1978, 2005
242005
Nonlinear modeling by interpolation between linear dynamics and its application in control
K Kiriakidis
212007
A Comparison of H/spl infin/with Kalman Filtering in Vehicle State and Parameter Identification
RT O'Brien, K Kiriakidis
2006 American Control Conference, 3954-3959, 2006
162006
H-infinity parameter estimation for state-space models
K Kiriakidis, RT O'Brien
Proceedings of the 2004 American Control Conference 3, 2836-2839, 2004
152004
A resilient framework for sensor-based attacks on cyber–physical systems using trust-based consensus and self-triggered control
TA Severson, B Croteau, EJ Rodríguez-Seda, K Kiriakidis, R Robucci, ...
Control Engineering Practice 101, 104509, 2020
142020
Trust-based framework for resilience to sensor-targeted attacks in cyber-physical systems
T Severson, E Rodriguez-Seda, K Kiriakidis, B Croteau, D Krishnankutty, ...
2018 Annual American Control Conference (ACC), 6499-6505, 2018
132018
Adaptive supervisory control of interconnected discrete event systems
D Gordon, K Kiriakidis
Proceedings of the 2000. IEEE International Conference on Control …, 2000
112000
A sufficient criterion for stability of the Takagi-Sugeno fuzzy model
K Kiriakidis, A Grivas, A Tzes
Proceedings of IEEE 5th International Fuzzy Systems 1, 277-282, 1996
101996
Analytical methods for stability and synthesis of control systems associated with fuzzy logic
K Kiriakidis
Polytechnic University, 1996
101996
Cross-level detection of sensor-based deception attacks on cyber-physical systems
B Croteau, D Krishnankutty, R Robucci, C Patel, N Banerjee, K Kiriakidis, ...
2017 IEEE 7th Annual International Conference on CYBER Technology in …, 2017
82017
Optimal estimation of blood insulin from blood glucose
K Kiriakidis, R O'Brien
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition 47683 …, 2006
82006
H-infinity optimal filters for a class of nonlinear models
K Kiriakidis
Proceedings of the 2002 American Control Conference (IEEE Cat. No. CH37301 …, 2002
82002
Modeling, plant uncertainties, and fuzzy logic sliding control of gaseous systems
K Kiriakidis, A Tzes, A Grivas, PY Peng
IEEE transactions on control systems technology 7 (1), 42-55, 1999
81999
Dynamic output feedback control of gas furnaces via fuzzy modeling
K Kiriakidis
Proceedings of the 1997 IEEE International Conference on Control …, 1997
81997
Cross-level detection framework for attacks on cyber-physical systems
B Croteau, D Krishnankutty, K Kiriakidis, T Severson, C Patel, R Robucci, ...
Journal of Hardware and Systems Security 1, 356-369, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20