Kiriakos Kiriakidis
Kiriakos Kiriakidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usna.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fuzzy model-based control of complex plants
K Kiriakidis
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 6 (4), 517-529, 1998
1341998
Robust stabilization of the Takagi-Sugeno fuzzy model via bilinear matrix inequalities
K Kiriakidis
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 9 (2), 269-277, 2001
982001
Quadratic stability analysis of the Takagi-Sugeno fuzzy model
K Kiriakidis, A Grivas, A Tzes
Fuzzy sets and systems 98 (1), 1-14, 1998
581998
Non-linear control system design via fuzzy modelling and LMIs
K Kiriakidis
International Journal of Control 72 (7-8), 676-685, 1999
421999
Reconfigurable robot teams: modeling and supervisory control
D Gordon-Spears, K Kiriakidis
IEEE transactions on control systems technology 12 (5), 763-769, 2004
252004
Single-snapshot robust direction finding
RT O'Brien, K Kiriakidis
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (6), 1964-1978, 2005
202005
Nonlinear modeling by interpolation between linear dynamics and its application in control
K Kiriakidis
182007
H-infinity parameter estimation for state-space models
K Kiriakidis, RT O'Brien
Proceedings of the 2004 American Control Conference 3, 2836-2839, 2004
142004
A Comparison of H/spl infin/with Kalman Filtering in Vehicle State and Parameter Identification
RT O'Brien, K Kiriakidis
2006 American Control Conference, 3954-3959, 2006
122006
Adaptive supervisory control of interconnected discrete event systems
D Gordon, K Kiriakidis
Proceedings of the 2000. IEEE International Conference on Control …, 2000
102000
A sufficient criterion for stability of the Takagi-Sugeno fuzzy model
K Kiriakidis, A Grivas, A Tzes
Proceedings of IEEE 5th International Fuzzy Systems 1, 277-282, 1996
101996
Dynamic output feedback control of gas furnaces via fuzzy modeling
K Kiriakidis
Proceedings of the 1997 IEEE International Conference on Control …, 1997
91997
Optimal estimation of blood insulin from blood glucose
K Kiriakidis, R O'Brien
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition 47683 …, 2006
82006
Recovery after attacks of deception on Networked Control Systems
EJ Rodriguez-Seda, T Severson, K Kiriakidis
2016 Resilience Week (RWS), 109-114, 2016
72016
H-infinity optimal filters for a class of nonlinear models
K Kiriakidis
Proceedings of the 2002 American Control Conference (IEEE Cat. No. CH37301 …, 2002
72002
Supervision of multiple-robot systems
K Kiriakidis, D Gordon
Proceedings of the 2001 American Control Conference.(Cat. No. 01CH37148) 3 …, 2001
72001
Modeling, plant uncertainties, and fuzzy logic sliding control of gaseous systems
K Kiriakidis, A Tzes, A Grivas, PY Peng
IEEE transactions on control systems technology 7 (1), 42-55, 1999
71999
An LMI approach to the control of a class of nonlinear systems
K Kiriakidis
Proceedings of the 37th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No …, 1998
71998
Implicit self-tuning fuzzy control for nonlinear systems
K Kiriakidis, AP Tzes
Proceedings of 1995 American Control Conference-ACC'95 5, 3750-3754, 1995
71995
Convergence and performance in H∞-based parameter identification
RT O’Brien Jr, K Kiriakidis
IFAC Proceedings Volumes 36 (11), 127-132, 2003
62003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20